Особливості розвитку етичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку

Автор(и)

  • С. А. Михальська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.157-166

Ключові слова:

дитина, особистість, етичні уявлення, моральна свідомість, етичні інстанції, старший дошкільний вік, розвиток, ровесники.

Анотація

У статті представлено аналіз стану розробки проблеми розвитку етичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Визначено, що дошкільне дитинство виступає періодом зародження і формування етичних інстанцій. Зазначено, що унаслідок формування «внутрішніх етичних інстанцій» поведінка дитини позбувається безпосередніх ситуативних впливів, імпульсивності й афективності, розвиваються моральні та естетичні почуття. Встановлено, що у віці 5–7 років дошкільнята переходять від стихійної моральності до свідомої. Узагальнено, що етичний розвиток дошкільника відбувається не тільки за рахунок ускладнення когнітивної сфери, а й за рахунок інтеріоризації, зовнішнього контролю. Акцентовано, що дитина старшого дошкільного віку має бути обізнана з різними соціальними ролями людей; з елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин; усвідомлювати добро і зло; вміти пояснити свої вчинки, схвалити або засудити їх; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Отримані результати показують, що у більшості досліджуваних виявлено вище середнього та середній рівні сформованості світоглядних уявлень (відповіді на запитання у дітей чіткі, розгорнуті, перераховують правила поведінки, яких треба дотримуватись, перебуваючи в громадських місцях). З’ясовано, що значна кількість дітей недостатньо обізнана з соціальними нормами міжособистісних відносин та володіє правилами поведінки в конфліктних ситуаціях і приблизно така ж кількість дітей поінформована про культуру морально-етичної поведінки, володіння правилами поведінки у конфліктних ситуаціях та вміння аналізувати й оцінювати поведінку однолітків. Зазначено, що за розвитком етичних інстанцій у дітей старшого дошкільного віку слід створювати позитивний психологічний клімат у взаємодії дитини з однолітками, бесіди з дорослими на етичну тематику, проводити роботу з дитячою книжкою на моральну тематику за схемою: аналіз поведінки героїв – оцінювання їх вчинків – оцінка особистості героя (позитивна чи негативна), тощо.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук ; авт. кол.: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. В. Гавриш, О. П. Долинна, Т. С. Ільченко, О. В. Коваленко, Г. М. Лисенко, М. А. Машовець, О. В. Низковська, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, Т. І. Поніманська, О. Д. Сідєльнікова, А. С. Шевчук, Л. Ю. Якименко. – К., 2012. – 26 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : навч.-метод. посіб. [Текст] / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – С. 149–160.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1988. – 464 с.

Пасічник А. В. Особливості розвитку етичних уявлень дітей дошкільного віку [Текст] / А. В. Пасічник // Актуальні проблеми психології : Психологія розвитку дошкільника. – 2010. – 17 (6). – С. 57–60.

Субботский Е. В. Нравственное развитие дошкольника [Текст] / Е. В. Субботский // Вопросы психологии. – 1993. – № 4. – С. 29–38.

Урунтаева Г. А. Дошкольная психология : учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. заведений [Текст] / Г. А. Урунтаева. – 5-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 336 с.

Эльконин Д. Б. Детская психология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Д. Б. Эльконин ; ред.-сост. Д. Б. Эльконин. – 4-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.

Якобсон С. Г. Образ себя и моральное поведение дошкольников [Текст] / С. Г. Якобсон, Г. И. Морева // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 34–41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-12

Як цитувати

Михальська, С. А. (2017). Особливості розвитку етичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 157–166. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.157-166