Громадянська ідентичність як різновид організаційної ідентичності

Автор(и)

  • І. Р. Петровська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.244-256

Ключові слова:

громадянська ідентичність, організаційна ідентичність, об’єкти ідентифікації, функції ідентичності, спільнота громадян, держава.

Анотація

Доведено, що природа громадянської ідентичності характеризується її організаційним походженням, відтак запропоновано розглядати громадянську ідентичність особистості як різновид організаційної ідентичності. Об’єктами громадянської ідентифікації (аналогічно до об’єктів організаційної ідентифікації) є спільнота громадян (аналог колективу організації; спільнота зі спільними і типовими проблемами організації їхнього життя, що об’єднана територією, на якій чинні закони певної держави) і держава (організація загалом; держава як організація суспільства). Засновуючись на принципах теорії соціальної ідентичності та соціальної самокатегоризації, концепції складності соціальної ідентичності та системному підході представлено авторське визначення громадянської ідентичності особистості як складного багаторівневого системного утворення, що є результатом самокатегоризації, осмислення (надання сенсу-цінності) своєї приналежності до спільноти громадян і держави (як громадянина) та суб’єктивного ставлення (емотивного та конативного) особи до свого членства. Визначено, що основними функціями громадянської ідентичності особистості є інтеграційна / консолідаційна (зближення і зв’язок з іншими громадянами; об’єднання і збереження єдності громадян), регулятивна (зумовлює громадянську нормативно-правову поведінку), захисна (почуття соціального захисту та персональної безпеки), забезпечення самоповаги і соціальної самореалізації.

Посилання

Вербець В. В. Соціологія : навч. посіб. / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. – К. : Кондор, 2009. – 550 с.

Монастирський Г. Л. Теорія організацій : підруч. / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 288 с.

Олейник А. Н. Институциональная экономика : учеб. пособ. / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 416 с.

Петровська І. Р. Рівні та структура громадянської ідентичності особистості / І. Р. Петровська // Психологічні перспективи. – Вип. 30. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – С. 183–191.

Петровська І. Р. До проблеми множинності громадянської ідентичності особистості // Проблеми політичної психології : Збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 145–155.

Соціальна економіка : навч. посіб. / кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – 196 с.

Фролова О. В. Феномен організаційної ідентичності: поняття, структура та засади формування / О. В. Фролова // Психологічні перспективи. – Вип. 21. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – С. 248–257.

Хазратова Н. В. До питання про психологічну природу громадянської ідентичності та її динаміку / Н. В. Хазратова // Педагогічний процес: теорія і практика. Серія : Психологія. – 2016. – № 3 (54). – С. 78–84.

Feather N. Т. Organizational citizenship behaviours in relation to job status, job insecurity, organizational commitment and identification, job satisfaction and work values / N. Т. Feather, K. A. Rauter // Journal of Occupational and Organizational Psychology. – 2004. – Vol. 77 (l). – P. 81–94.

Hogg M. A. Social and Self-Categorization Processes in Organizational Contexts / M. A. Hogg, D. J. Terry // The Academy of Management Review. – 2000. – Vol. 25 (1). – P. 121–140.

Knippenberg D. van. Organizational identification versus organizational commitment: Self-definition, social exchange, and job attitudes / D. van Knippenberg, E. Sleebos // Journal of Organizational Behavior. – 2006. – Vol. 27 (5). – P. 571–584.

Vora D. A model of dual organizational identification in the context of the multinational enterprise / D. Vora, T. Kostova // Journal of Organizational Behavior. – 2007. – Vol. 28 (3). – P. 327–350.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-08

Як цитувати

Петровська, І. Р. (2017). Громадянська ідентичність як різновид організаційної ідентичності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 244–256. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.244-256