Психологічні особливості професіоналів соціотехнічного профілю

Автор(и)

  • О. І. Санніков

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.296-310

Ключові слова:

соціотехнічна діяльність, типологічні особливості інженерів, прийняття рішень, індивідуально-психологічні особливості особистості.

Анотація

У повідомленні розглянуто результати дослідження психологічних особливостей сучасних інженерів, що відрізняються змістом виконуваної професійної діяльності. Показано роль інженерної практики у розвитку науково-технічного прогресу. Виділено основні функції, які реалізує інженер в умовах сучасного виробництва, в тому числі прийняття та реалізації рішень. Показано специфіку і варіації виконуваного спектра функцій інженерів у різних умовах професійної діяльності. Визначено роль прийняття рішень інженерами в проектуванні й модернізації обладнання та приладів для машинобудівного комплексу, в організації та контролі його виробництва. Обґрунтовано доцільність використання особистісно-детермінованого підходу, який розкриває роль особистісних властивостей у регуляції поведінки і діяльності інженера, описано основні риси особистісного підходу до прийняття рішень. Представлено основні сформовані напрямки в підготовці та вивченні діяльності сучасного інженера. Сконструйовано й описано комплекс психодіагностичних методик дослідження психологічних особливостей і відмінностей інженерів-конструкторів, інженерів-організаторів виробництва. Виконано порівняльний аналіз психологічних і типологічних особливостей інженерів різної функціональної спрямованості (конструкторів, організаторів виробництва). Виявлено типологічні особливості особистості, властиві інженерам різного профілю (конструкторам, технологам, механікам тощо). Аналіз проведених досліджень інженерної діяльності показав, що основні навантаження в особистості сучасного інженера припадають на властивості креативності (комунікативної креативності) й технічного мислення. Отримані дані підтверджують високий рівень технічного мислення порівнюваних груп інженерів. Виконаний типологічний аналіз підтвердив припущення про взаємну відповідність вимог професійної інженерної діяльності певного складу властивостей і якостей особистості, що діагностується засобами індикатора типу особистості І. Майєрс і К. Бріггс, а також можливість використання МБТІ у складі діагностичного комплексу. Виокремлено відмінності досліджуваних груп інженерів за рівнем суб’єктивної локалізації контролю і комунікативної креативності. Отримані оцінки за показниками локусу контролю свідчать про ту роль, яку в активності інженерів відіграють зовнішні обставини, а також роль статусу інженера в діяльності компанії загалом. Статистично значущих відмінностей в показниках комунікативної креативності інженерів різ-них груп не виявлено.

Посилання

Грачев Н. Н. Психология инженерного труда / Н. Н. Грачев. – М. : Высш. школа, 1998. – 333 с.

Захарьящева В. В. Профессионально-личностные качества современного инженера / В. В. Захарьящева // Сб. науч. тр. СевКавГТУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2007. – № 5.

Санников А. И. Психология жизненного выбора личности : [монография] / А. И. Санников. – Одесса : Изд-во ВМВ, 2015. – 440 с.

Санников А. И. Принятие решений с позиций личностнодетерминированного подхода / А. И. Санников // Матер. V съезда Рос. психол. общ-ва. – Т. I. – М. : Рос. психол. общ., 2012. – С. 465–466.

Санніков О. І. Психологічна система ухвалення рішення / О. І. Санніков // Наука і освіта. Спецвипуск «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». – 2010. – № 9. – С. 149–152.

Татарінов Є. В. Акмеологічний підхід до становлення особистості в професійній діяльності / Є. В. Татарінов // Вісник Національної академії оборони України. – 2009. – Вип. 2 (10). – С. 140–146.

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-05

Як цитувати

Санніков, О. І. (2017). Психологічні особливості професіоналів соціотехнічного профілю. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 296–310. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.296-310