Особливості прояву психомоторних якостей суб’єктів екстремальної діяльності

Автор(и)

  • R. T. Simko

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.320-331

Ключові слова:

психомоторні якості, психомоторна підготовленість, особистісні риси, конфліктна поведінка, екстремальні умови, патрульна поліція.

Анотація

У статті подано загальну характеристику діяльнісного підходу як методологічної основи дослідження психомоторики суб’єкта, його професійно значущих психомоторних якостей і особливостей їх прояву в екстремальних умовах. Розкрито зв’язки між індивідуально-типологічними властивостями нервової системи працівників екстремальних професій (за психомоторними виявами) та ефективністю їх діяльності. Досліджено силу нервової системи через її витривалість за допомогою «теппінг-тесту». Встановлено вплив балансу нервових процесів людини на ефективність виконання професійних обо в’язків у екстремальних умовах. Досліджено вплив інертності-рухливості процесів збудження і гальмування на ефективність діяльності суб’єкта в екстремальних умовах за допомогою кінематометричної ме-тодики Є. Ільїна. Емпірично досліджено особливості взаємозв’язків психомоторної підготовленості працівників екстремального профілю та їх особистісних рис на ефективність діяльності в екстремальних умовах. Установлено вплив різних рівнів психомоторної підготовленості на показники ситуативної й особистісної тривожності. Доведено, що рівень психомоторної підготовленості пов’язаний зі стилем конфліктної поведінки суб’єкта екстремальної діяльності. Констатовано, що рівень психомоторної підготовленості, відображаючись у самосвідомості суб’єкта, впливає на його поведінку і разом з іншими чинниками формує особистісні риси, зокрема й важливі для ефективної діяльності в екстремальних умовах. Зазначено, що емоційна стійкість в умовах змагань, здатність до опрацювання інформації в умовах дефіциту часу, точність рухів тісно взаємопов’язані з ефективністю діяльності суб’єкта в екстремальних умовах.

Посилання

Ильин Е. П. Психомоторная организация человека : учебник для вузов / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 384 с.

Зинченко В. П. Основы эргономики / В. П. Зинченко, В. М. Мунипов. – М. : Издательство Московского университета, 1979. – 344 с.

Климов Е. А. Введение в психологию труда / Е. А. Климов. – М. : Издательство Московского университета, 1988. – 198 с.

Розе Н. А. Психомоторика взрослого человека / Н. А. Розе. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 128 с.

Чебышева В. В. Психология трудового обучения (трудовые умения и навыки и условия трудового обучения) / В. В. Чебышева. – М. : Просвещение, 1969. – 303 с.

Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы / К. М. Гуревич. – М. : Наука, 1970. – 272 с.

Русалов В. М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств человека / В. М. Русалов // Вопросы психологии. – 1985. – № 1. – С. 19–31.

Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии / Я. Стреляу ; [пер. с польск.]. – М. : Прогресс, 1982. – 227 с.

Вейнберг Р. С. Психологія спорту / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. – К. : Олімпійська література, 2001. – 336 с.

Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю : монографія / О. Р. Малхазов. – К. : Євролінія, 2002. – 320 с.

Шинкарюк А. І. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта / А. І. Шинкарюк. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-20

Як цитувати

Simko, R. T. (2017). Особливості прояву психомоторних якостей суб’єктів екстремальної діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 320–331. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.320-331