Суб’єктивна значущість зовнішніх та внутрішніх стимулів занять спортом паралімпійцями

Автор(и)

  • О. М. Шамич

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.355-367

Ключові слова:

самореалізація, паралімпійці, паралімпійський спорт, сприяння самореалізації, чинники самореалізації, мотиви самореалізації, стимули занять спортом, суб’єктивна значущість спорту.

Анотація

У статті розкрито психологічні особливості паралімпійського спорту та його соціально-особистісної значущості для самореалізації людей з інвалідністю в сучасному суспільстві. Установлено, що найвагомішим суб’єктивним стимулом для занять спортом паралімпійцями є моральне задоволення від перемог на змаганнях. Також до найбільш вагомих можна віднести ще шість стимулів: можливість особистісної самореалізації; можливість представляти на змаганнях свою країну, клуб, місто; спілкування з друзями, знайомими; можливість бути повноцінним членом суспільства; задоволення від тренувань, фізичних навантажень та можливість чи перспектива закордонних поїздок. Дещо менш вагомими виявилися матеріальні стимули – зарплатня, форма, премії тощо, а також набуття досвіду і знайомств, що можуть допомогти у подальшому житті. Виявившись за своїм кількісним значенням вищим за середній, на останньому місті опинився такий стимул, як можливість виправити чи компенсувати недоліки здоров’я, що досить адекватно відображає розуміння паралімпійцями значних, але – не безмежних, можливостей занять спортом щодо виправлення чи компенсації недоліків здоров’я. Загалом, виявлено певне переважання внутрішніх чинників у якості стимулів для занять спортом паралімпійцями над зовнішніми. Установлено, що для жінок-паралімпійців є істотно більш значущими, ніж для чоловіків, можливість представляти на змаганнях свою країну, клуб, місто; можливість чи перспектива закордонних поїздок; матеріальні стимули – зарплатня, форма, премії тощо; можливість бути повноцінним членом суспільства. Зафіксовано тенденцію до суттєвого збільшення з віком для паралімпійців значущості таких двох стимулів занять спортом, як можливість представляти на змаганнях свою країну, клуб, місто та матеріальних стимулів; а також зменшення з віком значущості набуття досвіду і знайомств, що можуть допомогти у подальшо-му житті. Відмінності за видами спорту полягають у істотно меншій значущості для паралімпійців-футболістів, порівняно з іншими спортсменами, можливості особистісної самореалізації та більшій вагомості можливості представляти на змаганнях свою країну, клуб, місто.

Посилання

Бойко Г. М. Психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності плавців із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті : монографія / Г. М. Бойко. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2012. – 360 с.

Кулик А. А. Личностный потенциал как психологическое условие качества жизни (на примере спортсменов-паралимпийцев) / А. А. Кулик // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – № 4 (60). – Т. 1. – С. 130–134.

Марьясова Д. А. Психическая адаптация спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата : автореф. дисс. ... канд. мед. наук : 14.01.06; 14.03.11 / Д. А. Марьясова. – М., 2013. – 25 с.

Маслов Д. В. Женщины в паралимпийском движении, штрих к «психологическому портрету» / Д. В. Маслов, А. А. Рудовский // Материалы I Всероссийского конгресса «Медицина для спорта». – М., 2011. – С. 269–276.

Овчаренко С. В. Планування навчально-тренувального процесу футболістів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу в річному циклі підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / С. В. Овчаренко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К.,

– 21 с.

Daďova K. Introduction to adapted physical activities / K. Daďova. – Prague : Charles University, 2007. – 82 p.

Kenttä G. Psychology within the Paralympic Context – Same, Same or Any Different? / G. Kenttä, R. Corban // Olympic Coach. – 2014. – № 25 (3). – P. 15–25.

Ondrušova Z. Sport and doing sport s by the disabled posttraumatic return to life / Z. Ondrušova, R. Pitekova, M. Bardiovsky, Z. Galikova // Clinical Social Work. – 2013. – Vol. 4, № 2. – P. 65–70.

Semerjian T. Z. Disability in Sport and Exercise Psychology / T. Z. Semerjian // The cultural turn in sport psychology. Fitness Information Technology. – West Virginia : Fitness Information Technology, Inc., 2010. – P. 257–265.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-22

Як цитувати

Шамич, О. М. (2017). Суб’єктивна значущість зовнішніх та внутрішніх стимулів занять спортом паралімпійцями. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 355–367. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.355-367