Психологічні особливості формування моральних якостей у молодших школярів

Автор(и)

  • О. В. Гудима

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

моральний вчинок, моральний розвиток, моральна якість, моральна категорія, усвідомлення, розуміння, доброта, чесність, чуйність, молодші школярі.

Анотація

У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу, в якій вивчається проблема особливостей формування моральних якостей у молодших школярів. З’ясовано, що на сучасному етапі становлення психолого-педагогічної теорії виховання не існує можливостей цілеспрямованого формування морально розвиненої особистості, для якої прийняті суспільством морально-етичні пріоритети набували б сенсу життя та виступали регуляторами моральної поведінки. Зазначено, що основною умовою розвитку моральних якостей є залучення молодших школярів до моральної діяльності та пов’язане з нею міжособистісне спілкування. Визначено, що формування моральних якостей полягає у системі морально-етичних занять, які включають в себе: етичні бесіди, сюжетно-рольові ігри, програвання ситуацій морального змісту; закінчення розповідей із моральним змістом; систему тренінгових занять. Показано, що успіх використання цих методів значною мірою залежить від загальних та спеціальних принципів морального становлення особистості, послідовності й системності аналізу респондентами сенсу понять, моральних ситуацій, власних і чужих вчинків, розширення досвіду моральної поведінки. З’ясовано, що необхідною умовою їх використання є дотримання вимог щодо змісту й організації проведення психокорекційної роботи.

Отримані результати загальної оцінки усвідомлення та розуміння змісту моральних категорій учнями контрольної та експериментальної груп показують, що під час психокорекційних занять найбільш позитивні зрушення були отримані респондентами експериментальної групи відносно моральної категорії «доброта», а найменш позиитивні – відносно моральної категорії «чуйність». При цьому в контрольній групі спостерігаються незначні зміни.

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : навч.-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

Богуш А. М. Етичні бесіди в 1–3 класах / А. М. Богуш, О. І. Смольська. – К. : Рад. школа, 1981. – 140 с.

Ефимова Л. Г. Формирование нравственных качеств у подростков в процессе игровой деятельности во внеурочное время : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Г. Ефимова. – К., 1991. – 168 с.

Киян Л. Ф. Воспитание бережливости как нравственной черты учащихся-подростков : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Л. Ф. Киян. – К., 1985. – 184 с.

Психология : словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 434 с.

Рубинштейн С. Л. Основы психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер Кот, 1999. – 720 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-11

Як цитувати

Гудима, О. В. (2017). Психологічні особливості формування моральних якостей у молодших школярів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p