Системний підхід до організації підготовки майбутніх лідерів

Автор(и)

  • Т. В. Гура
  • О. С. Пономарьов

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

лідер, лідерство, лідерський потенціал, особистість, харизма, система підготовки, системний підхід, педагогічні технології, тренінги, педагогічний вплив.

Анотація

Проаналізовано важливість потреби в лідерах і підвищення вимог до їхнього професіоналізму й особистісних якостей, перш за все до здібностей впливати на людей і характеру цього впливу. Підкреслено роль ситуації в Україні, яка ставить перед системою освіти завдання з розробки та застосування ефективних методів виявлення потенційних лідерів та організації подальшої їх цільової підготовки. Відзначено основні причини проблеми організації підготовки майбутніх лідерів у вищій школі, що спонукають до відвертого прагнення молодих потенційних лідерів виїжджати за кордон для отримання освіти, а згодом і престижної добре оплачуваної роботи за здобутим фахом. Акцентовано увагу на визначальній характеристиці лідера – харизмі, питання про значення та формування якої у майбутніх лідерів обговорювались на І Міжнародній науково-практичній конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій», яка відбулася в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» у вересні 2017 року. У статті висвітлено проблему значущості системної організації підготовки лідерів, яка полягає у розв’язанні таких завдань: виявлення потенційних лідерів; формування й забезпечення належного рівня їх професійної і соціальної компетентності; розвиток як професійно і соціально значущих, так і специфічно лідерських особистісних рис і якостей. Розглянуто організацію цільової підготовки лідерів, що полягає у виявленні індивідуальних психологічних рис кожного студента; розуміння педагогом індивідуальних особливостей студента; наявність та цілеспрямований розвиток виразних лідерських якостей; причини відсутності безпосереднього контакту й опосередкований характер міжособистісного спілкування між викладачем і студентом. У статті обговорено питання про змістовний аспект системності підготовки лідерів, що означає таку організацію навчально-виховного процесу, яка б передбачала не просто чітко визначений зміст цієї підготовки, а й зацікавленість студентів у його оволодінні, активізацію мотивації їхньої навчально-пізнавальної діяльності й цілеспрямований розвиток лідерських якостей. Тому зміст їх підготовки має включати практичні заняття з формування у потенційних лідерів сталих навичок аналізу проблемних ситуацій, підготовки і прийняття рішень для їх успішного розв’язання, оволодіння технологіями впливу на персонал та управління ним, а також делегування повноважень, підготовки й проведення ділових нарад і ведення переговорів. У статті відзначено функції системного підходу, що сприяють формуванню лідерського потенціалу в студентів, а саме: світоглядна, методологічна, аналітична, критична та загальнокультурна. Доведено, що для системи підготовки майбутніх лідерів необхідно поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій, спеціалізованих тренінгів й інших методів педагогічного впливу.

Посилання

Гоулман Д. И. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 301 с.

Завєтний С. О. Філософія впливу : монографія / С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч. – Харків : Видавець Савчук О. О. ; НТУСГ ім. П. Василенка, 2011. – 204 с.

Пинтосевич И. 77 уроков лидерства. Воспитай лидера в себе и окружающих / И. Пинтосевич, В. Воронов. – К. : Арт Книга, 2014. – 224 с.

Романовський О. Г. Розвиток лідерського потенціалу особистості в Центрі лідерства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. Є. Книш // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 96–100.

Bass B. M. Transformational leadership [Text] / B. M. Bass, R. E. Riggio. – 2nd еd. – Mahwah; NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 2006. – 282 p.

Casse P. Philosophy for Creative Leadership: How philosophy can turn people into more effective leaders / P.Casse, P.G.Claudel. – Athena Press, 2007. – 280 p.

Conger J. A. Charismatic leadership in organizations: Perceived behavioral attributes and their measurement / J. A. Conger, R. Canungo // Journal of Organizational Behavior. – 1994. – № 15. – P. 439–452.

Gunter M. Charisma / М. Gunter // Journal of communications. – 1979. – Vol. 29. – № 2. – P. 2–54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-04

Як цитувати

Гура, Т. В., & Пономарьов, О. С. (2017). Системний підхід до організації підготовки майбутніх лідерів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p