Теоретичний та експериментальний підходи до вивчення психічної регуляції і саморегуляції

Автор(и)

  • Ю. П. Данчук
  • О. А. Чеканська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

психічна регуляція, вольова регуляція, саморегуляція, діяльність, поведінка, самооцінка, вольове зусилля, вольові якості.

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми психічної регуляції та саморегуляції. Розкрито значення понять «регуляція», «психічна регуляція», «саморегуляція». Теоретично встановлено, що дослідженням усвідомленої саморегуляції діяльності як системи передувало різнобічне вивчення ізольованих процесів регуляції: орієнтування суб’єкта в умовах діяльності та закономірностей його аналізу і контролю як умов саморегуляції в руслі концепції поетапного формування розумових дій; психологічних особливостей внутрішнього плану дій як чинника розвитку регулятивних процесів; ролі узагальнень і рефлексивно-теоретичного осмислення виконуваних завдань у розвитку мислення як саморегулюючої системи; ролі самооцінки як механізму саморегуляції у становленні діяльності учнів у розвитку особистості; ролі мотивації в удосконаленні навчальної діяльності; впливу самосвідомості у визначенні спрямованості діяльності та в її розвитку. Зазначено, що об’єднання всіх цих процесів у систему саморегуляції, розгляд і вивчення її як цілісної структури зі встановленням основних компонентів та їх складових становить важливе методологічне завдання, що стоїть перед психологами. Доведено, що менш вивченим є змістовний аспект психічної регуляції, оскільки його вивчення пов’язане з реалізацією найменш узгоджених поглядів і позицій порівняно з вивченням динамічного аспекту. Виявлено особливості становлення психічної регуляції в онтогенезі, особливості її функціонування. Доведено, що знання особливостей становлення психічної регуляції дозволяє ефективніше будувати процес навчання і виховання, розвивати вміння керувати собою і своєю поведінкою, ефективно долати труднощі, змінювати себе відповідно до своїх ідеалів тощо.

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Типология активности личности / К. А. Абульханова-Славская // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6. – № 5. – С. 3–18.

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М., 1991.

Анохин П. К. Системные механизмы высшей нервной деятельности : избр. труды / П. К. Анохин. – М., 1979.

Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн ; под ред. О. Г. Газенко, изд. подгот. И. М. Фейгенберг. – М. : Наука, 1990. – 495 с.

Божович Л. И. Возрастные закономерности формирования личности ребенка : дисс. … докт. пед. наук : спец. «Психология» / Л. И. Божович. – М., 1986. – 203 с.

Веккер Л. М. Психические процессы / Л. М. Веккер. – Л., 1981. – Т. 3. – 207 с.

Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции / В. А. Иванников. – М., 1998. – 278 с.

Ильин Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 352 с.

Клименко В. В. Механізми психомоторики людини / В. В. Клименко. – К. : КМІУВ імені Бориса Грінченка, 1997. – 192 с.

Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности / О. А. Конопкин. – М. : Наука, 1980. – 256 с.

Шульга Т. И. Проблемы волевой регуляции в онтогенезе / Т. И. Шульга // Вопросы психологии. – 1994. – № 1. – С. 49–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-30

Як цитувати

Данчук, Ю. П., & Чеканська, О. А. (2017). Теоретичний та експериментальний підходи до вивчення психічної регуляції і саморегуляції. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p