Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань

Автор(и)

  • Н. В. Жиляк

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

смислові завдання, моторні дії, суб’єкт діяльності, координація рухів, психомоторні якості, рівні побудови рухів, регуляція моторики.

Анотація

Представлено результати вивчення проблеми прояву смислових завдань, що реалізуються суб’єктом психомоторної активності, на моториці дій. Проаналізовано й обрано за основу для дослідження особливостей регуляції моторних дій шляхом застосування смислових завдань діяльнісний підхід, який детально розроблено у психології. Констатовано, що для розуміння особливостей реалізації смислових задач у функціональних органах доцільно застосовувати теорію рівнів побудови рухів, розроблену М. Бернштейном. Підкреслено, що немає визначеного загального показника психомоторної обдарованості людини, а для координаційного налаштування суб’єкта на виконання широкого спектру моторних дій можна використовувати систему вправ, у якій представлено як ведучі всі рівні побудови рухів. Виявлено вплив типу темпераменту та індивідуально-типологічних властивостей нервової системи людини на смислові завдання з прояву координації рухів і точності відтворення різних характеристик психомоторної дії. Підкреслено, що смислова задача з максимальним проявом тих чи інших складових психомоторних якостей визначає і зміст функціонального органу, який забезпечує і відповідне досягнення. З’ясовано, що існує взаємозв’язок між змістом смислових завдань та проявом психомоторних якостей суб’єкта. Визначено, що можливість реалізації одного зі смислових завдань може заважати реалізації іншого, а можливості виявлення різних складових однієї якості слабко пов’язані між собою. Здійснено аналіз особливостей впливу системи смислових завдань, що діють у структурі рівнів побудови рухів, на психомоторні можливості людини.

Запропоновано програму розвитку умінь регуляції моторних дій студентів за допомогою порівнево структурованих смислових завдань. Доведено, що смислові завдання щодо збереження тих чи інших поз та оптимізації напруження м’язів шиї, тулуба і кінцівок покращують функціональні можливості рубро-спинального рівня; смислові завдання щодо забезпечення внутрішньої узгодженості роботи десятків і сотень м’язів покращують функціональні можливості таламо-палідарного рівня; смислові завдання щодо точності переміщення частин тіла та предметів у просторі покращують функціональні можливості пірамідно-стріарного рівня; смислові завдання щодо виконання дій із предметами культури покращують функціональні можливості тім’яно-премоторного рівня; смислові завдання щодо точності письма покращують можливості найвищого кортикального рівня. Подано результати емпіричної перевірки розробленої інноваційної програми.

Посилання

Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн ; под ред. О. Г. Газенко, изд. подгот. И. М. Фейгенберг. – М. : Наука, 1990. – 495 с.

Жиляк Н. В. Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань : монографія / Н. В. Жиляк. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 150 с.

Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2005. – 412 с.

Ломов Б. Ф. Психическая регуляция деятельности : избранные труды / Б. Ф. Ломов. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. – 624 с.

Клименко В. В. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія / В. В. Клименко. – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 640 с.

Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Педагогика–Пресс, 1998. – 440 с.

Шинкарюк А. І. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта / А. І. Шикарюк. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 448 с.

Шинкарюк А.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Психомоторика» / укладачі А.І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк, Н. В. Попович. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2007. – 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-23

Як цитувати

Жиляк, Н. В. (2017). Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p