Вплив ментальних моделей на розвиток інтелекту в період геронтогенезу

Автор(и)

  • І. Г. Коваленко-Кобилянська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

старіння, геронтогенез, ментальна модель, інтелект, децентрація, тренінг.

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему впливу ментальних моделей суб’єкта на його інтелектуальний розвиток у період геронтогенезу. Актуальність проблеми зумовлена потребою переосмислення та впорядкування знань щодо інтелектуального розвитку людини упродовж усього онтогенезу. Показано, що, будучи процесом і продуктом самосвідомості, ментальні моделі формуються внаслідок генерації когнітивних, метакогнітивних та інтенціональних структур, що дає можливість людині в конкретно заданих умовах реалізовувати адаптивну поведінку в зв’язку з інтерпретацією проблеми, що виникла. Генеруючи уявлення суб’єкта про його специфічні особливості та можливості, ментальна модель не дає змоги людині подивитися на вирішення проблеми з іншої точки зору, виконуючи функцію жорсткого фільтра. Зазначено, що в період геронтогенезу може активізуватися підміна понять, коли причина розглядається як результат.

Ті досліджувані, у яких інформація мотиваційної частини проекту викликала таке інтелектуальне почуття, як здивування, показали найвищі результати активізації своєї інтелектуальної діяльності в процесі участі в дослідженні. Саме у цієї частини досліджуваних було діагностовано ментальні моделі, які сприяють уявленню людини про можливість розширення своїх інтелектуальних здібностей.

Експериментально доведено, що ступінь скептицизму учасників дослідження щодо можливості інтелектуального розвитку в старості підвищувався не зі збільшенням віку досліджуваного, а залежно від специфіки його ментальних моделей. Для розширення ментальних моделей досліджуваних ми використовували метод сценаріїв, у яких було передбачено три варіанти вирішення: позитивне, негативне і нейтральне стосовно досліджуваного. У результаті емпіричного дослідження констатовано, що ментальні моделі, будучи векторами інтелектуального розвитку, підлягають корекції в період геронтогенезу.

Посилання

Дітюк П. П. Ситуативна активність, відносна суб’єктність та свобода вибору [Електронний ресурс] / П. П. Дітюк // Технології розвитку інтелекту. – 2017. – Т. 2, № 5 (16). – Режим доступу : http://psytir.org.ua/upload/journals/2.5/authors/2017/Dityk_Pavlo_Pavlovych_Sytuatyvna_

aktyvnist_vidnosna_subjektnist_ta_svoboda_vyboru.pdf.

Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі : монографія [Електронний ресурс] / М. Л. Смульсон, Ю. М. Лотоцька, М. М. Назар, П. П. Дітюк, І. Г. Коваленко-Кобилянська [та ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 221 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/10064/

Коваленко-Кобилянська І. Г. Суб’єктна активність людини в період геронтогенезу в умовах освітнього простору Інтернет [Електронний ресурс] / І. Г. Коваленко-Кобилянська // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 2 (13). – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/18.

Лотоцька Ю. М. Психологічна якість життя як наслідок наших виборів [Електронний ресурс] / Ю. М. Лотоцька // Технології розвитку інтелекту. – 2017. – Т. 2, № 5 (16). – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/10.

Назар М. М. Суб’єктна активність в контексті формування комунікативної компетентності [Електронний ресурс] / М. М. Назар // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1 (12). – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/view/17.

Смульсон М. Л. Інтелект і ментальні моделі світу / М. Л. Смульсон // Наукові дослідження когнітивної психології. – Острог : Вид-во Національного університету «Острог», 2009. – Вип. 12. – С. 38–49.

Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту : монографія / М. Л. Смульсон. – К. : Нора-Друк, 2003. – 298 с.

Холодная М. А. Структурно-интегративная методология в исследовании интеллекта [Электронный ресурс] / М. А. Холодная. – Режим доступа : www.ipras.ru/engine/documents/

document3354.pdf.

Чепелєва Н. В. Дискурсивні засоби самопроектування особистості / Н. В. Чепелєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 7–11.

Baltes P. New frontiers in the future of aging: From successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age / P. Baltes, J. Smith // Gerontology. – 2003. – Vol. 49. – S. 123–135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-08

Як цитувати

Коваленко-Кобилянська, І. Г. (2017). Вплив ментальних моделей на розвиток інтелекту в період геронтогенезу. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p