Про методи мультимодальної сугестивної психотерапії

Автор(и)

  • И. Ф. Манилов

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

навіювання, психотерапія, сугестивний вплив, мультимодальна сугестивна психотерапія, невротичні розлади, неадаптивні умовиводи, персонально ідеальний стиль життя, адаптаційна сугестивна модифікація мислення.

Анотація

Розглянуто деякі методологічні аспекти мультимодальної сугестивної психотерапії. Визначено, що мультимодальна сугестивна психотерапія є оригінальною психотерапевтичною системою, зі своїм власним теоретичним обґрунтуванням та методологічними принципами. Показано, що одним з основних завдань психотерапії є корекція неадаптивних умовиводів. Візначено, що неадаптивні умовиводи порушують реалістичність сприйняття індивідом себе і світу, зменшують рівень адаптивності мислення та провокують усілякі емоційні й поведінкові девіації. Вказано на необхідність задавати певну спрямованість діям клієнта за допомогою психотерапевтичного навіювання. Доведено, що мультимодальна сугестивна психотерапія дозволяє послідовно здійснювати адаптаційну модифікацію мислення людей, що страждають на невротичні розлади. Основними завданнями мультимодальної сугестивної психотерапії є пошук персонально ідеального стилю життя клієнта, а також розвиток таких базових здібностей, як: самодостатність, адаптивність, креативність. Виділено десять основних методів мультимодального сугестивного психотерапевтичного впливу: комплексна верифікація умовиводів, психотерапевтичні гіпотези, настановлювальна сугестія, сугестивне моделювання майбутнього, провокація фізіологічного та психологічного стресу, занурення в реальність, сугестивний режимний пресинг, психотерапевтична конфронтаційна сугестія, актуалізація креативності, психотерапевтичне подорожування наодинці. Установлено, що ці методи дозволяють надавати ефективну психотерапевтичну допомогу людям із різноманітними невротичними розладами.

Посилання

Александров А. А. Психотерапия : учеб. пособ. / А. А. Александров. – СПб. : Питер, 2004. – 480 с.

Бек Дж. С. Когнитивная терапия: полное руководство / Джудит Бек. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2006. – 400 с.

Бурно М. Е. Клиническая психотерапия / М. Е. Бурно. – М. : Академический Проект ; Деловая книга, 2006. – 800 с.

Манілов І. Ф. Словесне психотерапевтичне навіювання: можливості вдосконалення / І. Ф. Манілов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : зб. наук. праць. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.13 (109). – С. 140–145.

Манілов І. Ф. Психокорекційні можливості, види і мотиви мандрування / І. Ф. Манілов // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2012. – Т. ХІV, ч. 4. – С. 125–132.

Манілов І. Ф. Психотерапевтична подорож наодинці: базові положення / І. Ф. Манілов // Актуальні проблеми психології. Т. ІІІ : Консультативна психологія та психотерапія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Логос, 2014. – Вип. 10. – С. 184–196.

Манилов И. Ф. Развитие адаптивного мышления с помощью конфронтационной суггестии [Электронний ресурс] / И. Ф. Манилов // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1 (12). – Режим доступа : http://www.psytir.org. ua/upload/journals/2.1/authors/2016/Manilov_Igor_

Felixovich_Rozvytok_adaptyvnogo_myslennya_za_dopomogoyu_konfrontatsijnoi_sugestii.pdf.

Манилов И. Ф. Суггестивная коррекция дисфункционального мышления: мультимодальный подход [Електронний ресурс] / И. Ф. Манилов // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 3 (14). – Режим доступу : http: //www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/

current.

Манилов И. Ф. О концептуальных положениях мультимодальной суггестивной психотерапии / И. Ф. Манилов // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 36. – С. 197–207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-28

Як цитувати

Манилов, И. Ф. (2017). Про методи мультимодальної сугестивної психотерапії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p