Психологічний аспект становлення професійного образу «Я» в майбутніх психологів

Автор(и)

  • С. О. Ренке

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

професійний образ «Я», особистість, професійна освіта, професійна самопрезентація, формування професіонала, володіння професійною майстерністю.

Анотація

Акцентовано увагу на головних складових процесу формування професійного образу «Я» особистості, зокрема самовизначенні майбутнього професійного шляху. Констатовано, що професійний образ «Я» – це результат процесів професійного самовизначення, персоналізації і самоорганізації, що виявляється в усвідомленні себе представником певної професії та професійного співтовариства, що відображається в когнітивний-емоційно-поведінкових самоописах «Я». З’ясовано, що одним із джерел формування є професійна освіта. Встановлено, що головними умовами становлення професійного образу «Я» виступають освітньо-професійна спільність долі та професійна обізнаність. Показано, що у становленні професійного образу «Я» певну роль відіграють суб’єктивні очікування і соціальні перспективи та можливості, а також визнання професійності оточуючими, що сприяє утвердженню професійного образу «Я», істотне значення має професійна самопрезентація. Стверджується, що від рівня сформованості професійного образу «Я» залежить процес формування професіонала, темп, успішність опанування професійною діяльністю, входження в професійну спільноту. Встановлено, що висока професійна підготовка й володіння професійною майстерністю неможливі без формування професійної самосвідомості й, зокрема, професійного «Я».

Посилання

Бернс Р. Развитие «Я-концепции» и воспитание / Р. Бернс. – М. : Изд-во «Педагогика», 1986. – 421 с.

Гарбузова Г. В. Эмпирические критерии формирования профессиональной идентичности студентов / Г. В. Гарбузова // Управление общественными и экономическими системами. – 2007. – № 1.

Зеер Э. Ф. Кризисы профессионального становления личности / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – № 6. – С. 35–44.

Климов Е. А. Введение в психологию труда / Е. А. Климов. – М., 1988. – 197 с.

Климов Е. А. Психология профессионала / Е. А. Климов. – М. ; Воронеж, 1996. – 400 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону, 1996. – 512 с.

Психологические особенности самосознания подростка / под ред. М. Й. Боришевского. – К. : Вища школа, 1980. – 168 с.

Ренке С. О. Психологічні чинники становлення професійного образу «Я» у майбутніх психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Сергій Олександрович Ренке. – К., 2010. – 20 с.

Ренке С. О. Психологічні особливості мотиваційної регуляції процесу становлення професійного образу «Я» у майбутніх психологів / С. О. Ренке // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені

Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 37. – С. 388–400.

Ренке С. О. Структурна організація процесу становлення професійного образу «Я» майбутніх психологів : монографія / С. О. Ренке, Л. А. Онуфрієва. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2010. – 224 с.

Чепелєва Н. В. Формування професійної компетентності в процесі вузівської підготовки психолога-практика / Н. В.Чепелєва // Актуальні проблеми психології. – К. : Інститут психології АПН України, 1999. – С. 271–279.

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг / Л. Б. Шнейдер. – М. : МПСИ ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2004. – 600 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-17

Як цитувати

Ренке, С. О. (2017). Психологічний аспект становлення професійного образу «Я» в майбутніх психологів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p