Особистісне самоконструювання в контексті соціогуманітарних і філософських систем життєтворчості людини

Автор(и)

  • Т. М. Соломка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

особистісне самоконструювання, життєтворчість, філософські та соціогуманітарні системи життєтворчості.

Анотація

У статті подано авторське розуміння необхідності перегляду ключових принципів нового індивідуалізму, орієнтованого на конструювання себе, на власний життєвий проект, сумісний із вірою у власні сили і сильну громадянську позицію. Зазначено, що погляд на сучасну проблему особистісного самоконструювання як на унікальну систему життєтворчості в контексті філософських і соціогуманітарних систем може виявитися продуктивним, оскільки при такому розгляді воно постає як щось непідвладне активним трансформаціям і змінам. Ключем до коректної інтер-претації особистісного самоконструювання в контексті філософських і соціогуманітарних систем життєтворчості людини є дефініції філософії життя Ф. Ніцше, А. Бергсона, Г. Зіммеля, В. Дільтея, О. Шпенглера, Х. Ортега-і-Гассета. Обґрунтовано авторську інтерпретацію досліджуваного феномену як понятійну епігенезу особистісного самоконструювання: «самоволодарювання», «невпинно самоздійснювана сила», «могутній потік творчого формування», «розширення світу і розширення життєвих відносин». Установлено, що життєтворчі ефекти можуть досягатися не лише за допомогою роботи зі смисловими зв’язками, але і як узагальнено структуровані принципи: шлях «приходження» до себе, мотив, власне самоконструювання, ідеологія – смислоутворення, епістемологія, часова трансспектива, особистісне самоконструювання як експеримент життєтворчості. Матеріали статті можуть бути інтегровані в різні форми і види подальших досліджень із психології особистості сучасної людини: проблема особистісного самоконструювання в просторі постнекласичної парадигми; синергетичний підхід і проблема особистісного самоконструювання; психолого-педагогічні практики особистісного самоконструювання тощо.

Посилання

Кант И. Критика чистого разума / И. Кант ; пер. с нем. Н. Лосского. – М. : Мысль, 1994. – 591 с.

Леонтьев Д. А. Жизнетворчество как практика расширения жизненного мира / Д. А. Леонтьев // 1-я Всероссийская научно-практ. конф. по экзистенциальной психологии : материалы / под ред. Д. А. Леонтьева, Е. С. Мазур, А. И. Сосланда. – М. : Смысл, 2001. – С. 100–109.

Мамардашвили М. К. Эстетика мышления / М. К. Мамардашвили. – М. : Московская школа политических исследований, 2000. – 416 с.

Сенокосов Ю. П. Власть как проблема. Опыт философского рассмотрения / Ю. П. Сенокосов. – М. : Московская школа политических исследований, 2005. – 184 с.

Шпенглер О. Закат Западного мира = Der Untergang des abendlandes. – Академический проект, 2009. – 648 с.

Berzonsky M. D. Identity processing style, self-construction, and personal epistemic assumptions: A social-cognitive perspective / M. D. Berzonsky // European Journal of Developmental Psychology. – 2004. – Т. 1. – № 4. – Р. 303–315.

Bergson H. The creative mind: An introduction to metaphysics / H. Bergson, M. L. Andison. – Courier Corporation, 2010. – Р. 307.

Chiari G. Exploring the sphere of between: The adoption of a framework of complementarity and its implications for a constructivist psychotherapy / G. Chiari, M. L. Nuzzo // Theory & Psychology. – 2006. – Т. 16. – № 2. – Р. 257–275.

Dobson A. An introduction to the politics and philosophy of José Ortega y Gasset / A. Dobson. – Cambridge University Press, 2009. – 204 р.

Dilthey W. The formation of the historical world in the human sciences / W. Dilthey. – Princeton University Press, 2002. – Т. 3. – Р. 66.

Frankl V. E. The Unheard Cry for Meaning: Psychotherapy and Humanism / V. E. Frankl. – Simon and Schuster, 2011. – 304 р.

Guichard J. Self-constructing / J. Guichard // Journal of vocational behavior. – 2009. – Т. 75. – № 3. – Р. 251–258.

Gubrium J. F. The constructionist mosaic / J. F. Gubrium, J. A. Holstein // Handbook of constructionist research. – 2008. – Р. 3–12.

Glasersfeld E. Farewell to objectivity / E. Glasersfeld et al. // Systems Research. – 2005. – Т. 6. – Р. 193–203.

McLean K. C. Selves creating stories creating selves: A process model of self-development / K. C. McLean, M. Pasupathi, J. L. Pals // Personality and Social Psychology Review. – 2007. – Т. 11. – № 3. – Р. 262–278.

Siemens H. Nietzsche, Power and Politics: Rethinking Nietzsche’s Legacy for Political Thought / H. Siemens, V. Roodt (ed.). – Walter de Gruyter, 2008. – Р. 878.

Simmel G. Die Großstädte und das Geistesleben / G. Simmel. – Jazzybee Verlag, 2012. – 51 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-08

Як цитувати

Соломка, Т. М. (2017). Особистісне самоконструювання в контексті соціогуманітарних і філософських систем життєтворчості людини. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p