Варіативність самопрезентації підлітків у сучасному інформаційному суспільстві

Автор(и)

  • Н. М. Токарева

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

інформаційне суспільство, підлітковий період, самопрезентація, его-ідентичність, когнітивно-поведінковий аналіз, віртуальна комунікація, саморефлексія, механізми смислотворення, діалог.

Анотація

Статтю присвячено аналізу проблеми самопрезентації підлітків у контексті радикальних трансформацій у постіндустріальному суспільстві. Здійснено теоретичне узагальнення тенденцій розбудови сучасного соціального простору. Системоутворюючим чинником організації життєвого контенту особистості в епоху постіндустріалізації визнано інформаційну сферу. Концепт самопрезентації розглядається як невід’ємна складова соціального профілю людини, важливий фактор розгортання особистісних сценаріїв у площині екзистенційного вибору вектора життєтворчості в умовах несталого суспільства. Феномен самопрезентації визначається як процес представлення Я-інформації у міжособистісній взаємодії, зорієнтований на управління враженням про себе при утворенні й контролі зовнішнього іміджу. Визнано, що специфіка комунікативних ситуацій детермінує варіативність самопрезентаційної поведінки особистості. Означено базові причини змінення самопрезентаційних моделей. Констатовано, що унікальні можливості для модифікації схем самопрезентації особистості надає Internet як інший (альтернативний) вимір соціальної реальності.

На підставі аналізу емпіричного матеріалу окреслено змістовий контент самопрезентації підлітків 11–15 років, виокремлено найбільш значущі шкали саморефлексії респондентів. Визначено тенденції психолого-педагогічного супроводу конструктивного розвитку підлітків у когнітивно-поведінковому контексті. Зроблено висновок про можливість модифікації ментальних схем самопрезентації підлітків у площині усунення когнітивного дисонансу в ситуаціях міжособистісної комунікації. Атракторами оптимізації самопрезентаційних сценаріїв визнано механізми смислотворення комунікативного контуру висловлювань у ситуації діалогу.

Посилання

Андреева Г. М. Психология социального познания / Г. М. Андреева. – М. : Аспект-Пресс, 2005. – 288 с.

Варіативність cоціалізації особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства : монографія / авт. колектив : Н. М. Токарева, А. В. Шамне, О. О. Халік [та ін.]; за ред. Н. М. Токаревої. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 220 с.

Михайлова Е. В. Самопрезентация: теории, исследования, тренинг / Е. В. Михайлова. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 224 с.

Психотерапия детей и подростков / под ред. Ф. Кендалла; [пер. с англ. А. Смирнова]. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 432 с.

Токарева Н. М. Сучасний підліток у системі психологопедагогічного супроводу : монографія / Н. М. Токарева, А. В. Шамне, Н. М. Макаренко. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – 312 с.

Schlenker B. R. Interpersonal processes involving impression regulation and management / B. R. Schlenker & M. F. Weigold // Annual Review of Psychology. – Vol. 43. – 1992. – P. 133–168.

Snyder M. Self-monitoring of expressive behavior / M. Snyder // Journal of Personality and Social Psychology. – Vol. 12. – N. Y. : Academic Press, 1979. – P. 63–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-07

Як цитувати

Токарева, Н. М. (2017). Варіативність самопрезентації підлітків у сучасному інформаційному суспільстві. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p