Психологічні кореляти формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів

Автор(и)

  • С. О. Хілько

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

формування толерантності до невизначеності, інтолерантність до невизначеності, міжособистісна інтолерантність до невизначеності, копінг-стратегії, майбутні психологи.

Анотація

Статтю присвячено емпіричному дослідженню психологічних особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів. Проаналізовано деякі психологічні характеристики, які мають значення при формуванні толерантності до невизначеності, зокрема визначено психологічні кореляти когнітивного, афективного та конативного компонентів.

З’ясовано, що на формування когнітивного компонента толерантності до невизначеності у майбутніх психологів позитивно впливають рефлексивність і поінформованість про поняття «толерантність до невизначеності», «інтолерантність до невизначеності» та умови її формування. Встановлено, що на формування афективного компонента толерантності до невизначеності у майбутніх психологів впливають позитивне ставлення до формування толерантності до невизначеності, позитивні емоції в ситуаціях невизначеності, суперечливості, неоднозначності. Констатовано, що психологічні кореляти конативного компонента толерантності до невизначеності у майбутніх психологів характеризуються певними ознаками, зокрема в ситуаціях невизначеності, неоднозначності їм притаманні як продуктивні, так і непродуктивні способи вирішення ситуацій невизначеності. Встановлено позитивний кореляційний зв’язок між готовністю обмірковувати свої рішення і діяти при можливо повному орієнтуванні в ситуаціях невизначеності й толерантністю до невизначеності, а також між сміливістю, адаптивністю і толерантністю до двозначності. Показано позитивний кореляційний зв’язок між особистісною готовністю майбутніх психологів до змін, продуктивним копінгом та готовністю йти на ризик і діяти в ситуаціях невизначеності. Отже, встановлені психологічні кореляти мають значення при формуванні толерантності до невизначеності у майбутніх психологів.

Посилання

Гусев А. И. Толерантность к неопределенности как составляющая личностного потенциала / А. И. Гусев // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2011. – С. 300–329.

Гусєв А. І. Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / А. І. Гусєв. – К., 2009. – 233 с.

Карпов А. В. Рефлексивность как психологическое свойство и методика ее диагностики / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. – № 5. – С. 45–57.

КорниловаТ.В. Мельбурнский опросник принятия решений: русскоязычная адаптация [Электронный ресурс] / Т. В. Корнилова // Психологические исследования. – 2013. – № 31. – Т. 6. – С. 4. – Режим доступа : http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n31/883-kornilova31.html.

Корнилова Т. В. Принцип неопределенности: Единство интеллектуально-личностного потенциала человека / Т. В. Корнилова, М. А. Чумакова, С. А. Корнилов, М. А. Новикова. – М. : Смысл, 2010. – 334 с.

Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика : монография / П. В. Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.

Особистісно-орієнтована підготовка майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : посібник / П. В. Лушин, Н. Ю. Волянюк, О. В. Брюховецька та ін. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – 222 с.

Пічурін В. В. Толерантність до невизначеності як складова психологічної готовності студентів до професійної діяльності і її формування в процесі фізичного виховання / В. В. Пічурін // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 3 (57) 15. – С. 260–264.

Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учеб. пособ. / Л. Г. Почебут. – СПб. : Питер, 2012. – 336 с.

Практикум по психодиагностике и исследованию толерантности личности / Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова. – М. : МГУ, 2003. – 112 с.

Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. пособ. / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. – Самара, 2001. – 672 с.

Солнцева Г. Н. Принятие решений в ситуации неопределенности и риска / Г. Н. Солнцева, Г. Л. Смолян. – М. : Труды ИСА РАН, 2009. – Т. 41. – С. 266–280.

Хілько С. О. Модель формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів / С. О. Хілько // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15 (28) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С. 254–263.

Bayer S. The Relationship Between Basic Assumptions, Posttraumatic Growth, and Ambiguity Tolerance in an Israeli Sample of Young Adults: A Mediation-Moderation Model / S. Bayer, R. Lev-Wiesel, M. Amir // Traumatology. – 2007. – Vol. 13. – P. 4–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-28

Як цитувати

Хілько, С. О. (2017). Психологічні кореляти формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p