Типологія переживання почуття провини

Автор(и)

  • І. В. Ананова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

почуття провини, переживання почуття провини, схильність переживати почуття провини, типи переживання почуття провини, площини переживання почуття провини, емоційна неврівноваженість, ставлення до себе, механізми психологічного захисту, копінг-стратегії.

Анотація

У статті запропоновано та емпірично обґрунтовано авторську типологію переживання почуття провини особистістю. Проаналізовано розробленість проблеми типологізації переживання почуття провини у вітчизняній психології. Показано, що наявність великої кількості кореляційних зв’язків між показниками переживання почуття провини і широким спектром характерологічних проявів особистості свідчить про існування типових способів переживання почуття провини. Описано емпіричний та статистичний інструментарій дослідження. За результатами факторного аналізу показників переживання почуття провини і самозвинувачення, самоставлення, емоційної неврівноваженості, захисних механізмів і копінг-поведінки виявлено п’ять типів переживання почуття провини: 1) схильний до самозвинувачення як прояву глобального негативного ставлення до себе – орієнтований на знецінення себе; 2) схильний до позитивного ставлення до себе, за якого не допускається переживання почуття провини – орієнтований на не звинувачення себе; 3) схильний переживати почуття провини внаслідок вираженої потреби зберігати позитивний «образ Я» – орієнтований на використання его-захистів; 4) схильний конструктивно вирішувати проблемні ситуації – орієнтований на дію; 5) схильний до самозвинувачення внаслідок вираженої потреби зберігати стосунки з оточуючими – орієнтований на взаємини. На основі емпіричних результатів змістовно охарактеризовано кожний із типів переживання почуття провини. Встановлено, що виділені типи переживання провини диференціюються: за характером ставлення до себе (глобальне негативне, надмірно позитивне, захисне); за площиною переживання, вказуючи на переважання однієї з них (площина «образу Я», площина взаємодії з іншим, площина вчинку); за способом переживання (конструктивним, неконструктивним).

Посилання

Ананова І. В. Методика діагностики неконструктивного переживання почуття вини / І. В. Ананова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2015. – Вип. 30. – С. 33–50.

Ананова І. В. Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини / І. В. Ананова, І. В. Ващенко // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 34. – С. 31–45.

Ананова І. В. Процес переживання почуття вини у неконструктивний спосіб / І. В. Ананова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 26. – С. 38–54.

Ананова И. В. Структурно-динамические характеристики процесса переживания чувства вины / И. В. Ананова // Журнал практикующего психолога. – К. : вид-во «КАФЕДРА», 2013. – Вып. 20. – С. 20–37.

Малєєва О. Л. Психологічні особливості схильності особистості до переживання почуття провини: дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «загальна психологія, історія психології» / Олена Львівна Малєєва. – Одеса, 2007. – 285 с.

Софіна Л. В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини: дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «загальна психологія, історія психології» / Лариса

Валеріївна Софіна; КНУШ. – Київ, 2009. – 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-14

Як цитувати

Ананова, І. В. (2017). Типологія переживання почуття провини. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p