Специфіка психологічної діагностики показників гендерної ідентичності особистості з розумовою відсталістю у підлітковому віці

Автор(и)

  • А. С. Грикун

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

гендерна ідентичність, психологічна діагностика, діти з розумовою відсталістю, підлітковий вік.

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми гендерної ідентичності підлітків з розумовою відсталістю. Представлено діагностичну модель гендерної ідентичності цих підлітків. Вивчення проблеми дало підстави встановити, що формування гендерної ідентичності підлітків з розумовою відсталістю відбувається за такими ж закономірностями, як у підлітків з нормою, але ця ідентичність значно відрізняється за кількісними та якісними показниками й характером прояву. Визначено, що сформованість гендерної ідентичності особистості є результатом аналізу власного досвіду, який пов’язаний із соціальною ситуацією розвитку особистості та має задовольняти актуальні потреби та враховувати особливості її інтелектуального розвитку. При розумовій відсталості ускладнюється сприймання та опанування інформацією, зростає небезпека формування негативної або дифузної гендерної ідентичності, для якої характерними є вибір негативних зразків для наслідування, неможливість формування Я-образу, небажання дорослішати, зневіра у свої сили, тривожність тощо. Представлено зміст гендерної ідентичності підлітків з розумовою відсталістю шляхом констатації її онтогенетичного, психологічного та соціокультурного вимірів. Визначено компоненти та показники цих вимірів та розроблено діагностичний інструментарій зі встановлення стану сформованості вимірів гендерної ідентичності підлітків з розумовою відсталістю. Здійснено методичний аналіз підібраних діагностичних методик та описано їх призначення у межах проблеми гендерної ідентичності цих підлітків.

Посилання

Кон И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопросы психологии. – 1981. – № 2.

Макарчук Н.О. Особистісна саморегуляція підлітків з порушеннями розумового розвитку : монографія / Н.О. Макарчук. – Київ : Фенікс, 2014. – 448 с.

Макарчук Н.О. Ставлення батьків та його роль у формуванні гендерних уявлень підлітків з порушеннями розумового розвитку / Н.О. Макарчук, А.С. Грикун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – №4(49). – С. 212–218.

Мухіна А.Ю. Особливості статеворольової ідентичності розумово відсталих дівчат-підлітків [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Анастасія Юріївна Мухіна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 20 с.

Психодиагностические методики изучения гендерных особенностей личности [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для студентов, обуч. по специальностям 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)» и 1-23 01 04 «Психология» / сост. Е. Д. Беспанская-Павленко. – Минск : БГУ, 2013.

Репина Т.А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии / Т.А. Репина // Вопросы психологии / Ред. А.М. Матюшкин, А.В. Брушлинский. –

– № 2 март-апрель 1987. – С. 158–166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-19

Як цитувати

Грикун, А. С. (2017). Специфіка психологічної діагностики показників гендерної ідентичності особистості з розумовою відсталістю у підлітковому віці. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p