Психологічні особливості вимушеного переселення

Автор(и)

  • А. С. Гуляєва

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

вимушені переселенці, міграція, адаптація, саморегуляція, кризові умови.

Анотація

У статті розглянуто проблему вивчення психологічних особливостей вимушеного переселення. Акцентовано увагу на подіях, які відбуваються на сході країни. Зазначено, що відсутність позитивної мотивації до переїзду і фізична неможливість подальшого перебування на історичній батьківщині є однією з головних причин виникнення труднощів у процесі адаптації на новому місці. У статті також згадуються історичні події, які відбувалися у нашій країні від початку незалежності до сьогодення. Зосереджено увагу на статистичних дослідженнях проблеми процесу адаптації колишніх жителів Донбасу. Зазначено, що більша половина вимушених переселенців мають ознаки психотравматизації, а також характерним є розвиток фобій, депресій, розладів сну, тривожності та суїцидальних думок. Розглянуто особливості переживання особистістю кризи переселення. Висвітлено соціальні проблеми адаптації, з якими стикаються вимушені переселенці, що теж певною мірою загострюють психоемоційний стан особистості. Визначено, що психологічні проблеми вимушених переселенців вказують на те, що вони носять комплексний характер, який охоплює всі основні сфери особистості: емоційну, когнітивну, поведінкову, мотиваційну, комунікативну. Акцентовано увагу на те, що у більшості людей існують вельми стійкі стереотипи по відношенню до певного національного характеру, тобто переконаність, що представники одних націй демонструють досить стійке уявлення про існування у інших націй конкретних комплексів рис. Зроблено висновок, що для підтримки процесів саморегуляції в кризових умовах вимушеного переселення людина повинна володіти навичками психологічної адаптації.

Посилання

Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. – Л. : Наука, 1988. – 270 с.

Берри Дж. У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы / Дж. У. Берри [пер. с англ. И. Шолохов] // Развитие личности. – Кафедра психологии развития МПГУ : Народное образование. – 2001. – № 3-4. – С. 183–194.

Гриценко В.В. Социально-психологическая адаптация переселенцев в России / В.В. Гриценко. – М. : Институт психологии РАН, 2002. – 252 с.

Кайгер В.И. Немцы-переселенцы в Украине (1993-1998). Вып. 1: Этнопсихологическое исследование состояния самосознания и уровня социально-психологической адаптации /

В.И. Кайгер. – Одесса : Астропринт, 2003. – 152 с.

Лебедева Н.М. Теоретические подходы к исследованию взаимных установок и стратегий межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России / Н.М. Лебедева // Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России: Сборник научных статей / Под ред. Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко. – М. : РУДН. – 2009. – С. 10–63.

Петров В.Н. Этнические мигранты и полиэтничная принимающая среда: проблемы толерантности / В.Н. Петров // Социс. Социологические исследования. – М. : Наука. – 2003. – № 7 (231). – С. 84–91.

Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности / под ред. Г.У. Солдатовой. – М. : Смысл, 2002. – 479 с.

Ручкова Н. А. Психологическая помощь при адаптации мигрантов / Н. А. Ручкова // Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции / Отв. ред. В.В. Константинов. – Пенза : ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – С. 194–199.

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. – M. : Российское психологическое общество, Выпуск III. – 1998. – 114 с.

Стукаленко Н.М. Структурный анализ исследования проблем адаптации личности в новых социально-культурных условиях / Н.М. Стукаленко // Социально-психологическая

адаптация мигрантов в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции / Отв. ред. В.В. Константинов. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – С. 144–150.

Шамионов Р.М. К вопросу о взаимосвязи адаптации и социальной активности мигрантов / Р.М. Шамионов // Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции / Отв. ред. В.В. Константинов. – Пенза : ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – С. 224–228.

Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтниче- Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные подходы к анализу / М.А. Южанин // Социс. Социологические исследования. – М. : Наука. – 2007. – № 5 (277). – С. 70–77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-18

Як цитувати

Гуляєва, А. С. (2017). Психологічні особливості вимушеного переселення. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p