Психологічні аспекти підготовки професійних менеджерів

Автор(и)

  • Ю. В. Дроздова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

мотивація, мотиваційна сфера, менеджер, професійне навчання, професійне самовизначення.

Анотація

З’ясовано роль мотиваційної сфери в процесі навчальної підготовки майбутніх менеджерів з метою ефективної організації процесу навчання у вищих навчальних закладах. Описано пізнавальні та соціальні мотиви та їх роль у формуванні мотиваційної сфери студентів. Розглянуто періодизацію домінуючих мотивів студентів на певному етапі навчання та їх вплив на формування професійного самовизначення майбутніх фахівців. Проаналізовано мотивацію учбово-пізнавальної діяльності та рівень розвитку мотивації учбово-трудової діяльності в різні періоди навчання у вищій школі. Мотивація, професійна спрямованість, а також особистісна, емоційно-вольова сфери розглядаються як провідні компоненти професійного самовизначення і розвитку особистості в процесі навчальної діяльності. Запропоновано та описано низку валідних, інформативних та репрезентативних, компактних за часом та технікою виконання методик для оцінки рівня домагань особистості за допомогою діагностики компонентів мотиваційної структури; методику, що характеризує рівень важливості мотиваційних спонукань щодо вибору професії. Детально описано методику Д. Леонтьєва.

Посилання

Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: учебное пособие для вузов / В.А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.

Карамушка Л.М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія / Л.М. Карамушка, М.В. Москальов. – К. – Львів : Сполом, 2011. – 216 с.

Карамушка Л.М. Мотивація підприємницької діяльності: монографія / Л.М. Карамушка, Н.Ю. Худякова. – К. – Львів : Сполом, 2011. – 208 с.

Клименко В. В. Психофізіологічні механізми праксису людини: монографія / В. В. Клименко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 640 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 512 с.

Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2012. – 400 с.

Корольчук М.С. Теорія і практика професійного відбору / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 536 с.

Креденцер О.В. Психологічні аспекти підприємницької діяльності в сфері торгового бізнесу / О.В. Креденцер // Актуальні проблеми психології. Том 1: Економічна психологія.

Організаційна психологія. Соціальна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М.Карамушки. – К. : Міленіум, 2003. – Вип. 12. – С. 3–9.

Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С. Д. Максименко. – К. : НДІП, 1990. – 240 с.

Мельник О. В. Методи психодіагностики у професійному самовизначенні молоді: метод. посіб. / О. В. Мельник, Л. С. Злочевська, Н. С. Гончар. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

Носков В. И. Профессиональная ориентация как детерминанта карьеры личности. Школа профессионального самоопределения : учеб.-метод. пособие / [В. И. Носков, А. В. Кальянов, О. В. Ефросина и др.]; Под общ. ред.: В. И. Носков ; Донец. ин-т упр. – Донецк : Норд-Пресс, 2006 –169 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-21

Як цитувати

Дроздова, Ю. В. (2017). Психологічні аспекти підготовки професійних менеджерів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p