Мотиви волонтерської діяльності консультантів телефону довіри

Автор(и)

  • Р. І. Карковська
  • М. Б. Кліманська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

волонтер, мотив, телефон довіри, «гаряча лінія», просоціальні мотиви, ендоцентрична мотивація, екзоцентрична мотивація.

Анотація

Статтю присвячено вивченню мотивів волонтерської діяльності осіб, які працюють консультантами «гарячих ліній» (телефонів довіри). Зазначено, що волонтерська робота консультантів телефону довіри полягає у наданні непрофесійної психологічної допомоги абонентам – ситуативної психологічної підтримки. На основі існуючих підходів до вивчення мотивів волонтерської діяльності та досвіду практичної роботи в службі телефону довіри проаналізовано просоціальні та егоцентричні мотиви волонтерської діяльності. Описано ендоцентричні мотиви як необхідний компонент мотивації постійних волонтерів. За результатами емпіричного дослідження визначено полімотиваційність діяльності волонтерів. Найбільш вираженими усвідомлюваними мотивами волонтерської діяльності консультантів «гарячих ліній» виявились інтерес, бажання проявити доброчинність, бажання почуватися потрібним, реалізувати себе, а також набути нових навичок з метою отримання цікавої роботи. Уявлення осіб, які не є волонтерами, про мотиви волонтерської діяльності, в основному, відповідають задекларованим консультантами мотивам. Відмінності виявлено лише за двома позиціями: люди, які не займаються волонтерством, вважають більш вагомими для волонтерів бажання зустріти нових друзів і мотив покращити суспільство, ніж самі волонтери. Визначено вікові відмінності в мотивації волонтерів. Виявлено, що у волонтерів-школярів найяскравіше виражений мотив інтересу (волонтерство з цікавості), у студентів – бажання набути нових навичок, а у дорослих респондентів домінуючими мотивами волонтерської діяльності виявились прагнення самореалізації та бажання набути нових навичок. Дорослі волонтери більш відкриті та психічно стійкіші, ніж їхні незадіяні у волонтерській діяльності ровесники.

Посилання

Вайнілович Н. А. Чинники формування мотивації людини до здійснення волонтерської діяльності / Н. А. Вайнілович // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – № 2. – С. 53–59.

Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / [Р.Х.Вайнола, А.Й. Капська, Н.Н. Комарова та ін.]. – К. : Академпрес, 2002. – 467 с.

Жук С. Мотиви громадської діяльності молоді С. Жук // Соціальна психологія. – 2008. – №1. – С. 76–84.

Лях Т. Л. Мотивація до волонтерської діяльності / Т. Л. Лях// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22(8). – С. 84–91.

Майерс Д. Социальная психология / Перев. с англ. / Д. Майерс. – СПб. : Питер Ко, 1998. – 688 с.

Радина Н. К. Телефон доверия: организация, работа с волонтерами, PR-сопровождение / Н.К. Радина, С. В. Радин. – СПб. : Речь, 2006. – 189 с.

Сили М. Ф. Горячи линии: американская перспектива // Практика телефонного консультирования: хрестоматия / Ред.-сост. А. Н. Моховиков. – 2-е изд., доп. – М. : Смысл,

– С. 9–123.

Трубнікова О. Волонтерська діяльність як форма соціальної активності / О.Трубнікова // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – 2009. – Т. 2. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 205–209.

Трубнікова О. Структура соціально-психологічної готовності особистості до волонтерства / О. Трубнікова // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 2009. – Т. 7. – Вип. 19. – Ч. 2. – С. 241–248.

Чолій С. Мотиваційно-ціннісний аспект студентської молоді / С. Чалій // Проблеми сучасної психології. – 2010. – Вип. 10. – С. 809–822.

Юрченко І. Мотиваційні аспекти волонтерської діяльності / І. Юрченко // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. пр. – К. : ІС НАН України, 2009. – Вип. 1 (12). – С. 361–368.

Potencjał wolontarystyczny mieszkańców w Trójmieście [Електронний ресурс] / А. Buczyńska, P. Buczyński, M. Dębski, B. Kisiel // Режим доступу: www.kiwi.org.pl/files/8c204713

eb28428960afe51b304a613ec7d3.pdf. – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-19

Як цитувати

Карковська, Р. І., & Кліманська, М. Б. (2017). Мотиви волонтерської діяльності консультантів телефону довіри. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p