Психологічні детермінанти інформаційної діяльності слідчого

Автор(и)

  • Н. Б. Карпушина

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

інформаційна діяльність, слідча ситуація, інформаційна компетентність, креативність, психологічні детермінанти розслідування.

Анотація

Представлено результати теоретико-експериментального дослідження інформаційної компетентності слідчого як підґрунтя ефективної інформаційної діяльності, спрямованої на виявлення фактів та обставин правопорушення. Показано, що розслідування правопорушень виступає цілісним процесом пізнання, що детермінується конкретною слідчою ситуацією і до якого залучається цілісна особистість слідчого. Ефективність пізнання забезпечується системною психологічною якістю – інформаційною компетентністю, основними компонентами якої є когнітивна, емоційно-ціннісна та діяльнісно-рефлексивна. Установлено, що суттєвими детермінантами інформаційної компетентності слідчих є характеристики мислення, які дозволяють виокремлювати сутність досліджуваних явищ і відтворювати її у формі процесуального документу. Інтегратором цих характеристик виступає креативність, що забезпечує ефективність осмислення як знакової, так і образної інформації. До парціальних корелятів когнітивної складової інформаційної компетентності відносяться особистісні фактори «практичність» та «проникливість». Креативність мислення досвідчених слідчих детермінована особистісними факторами «інтелект» та «радикалізм». Запропоновано підхід, згідно якого функціональний та психологічний аналіз слідчої діяльності повинен здійснюватись не за принципом виокремлення її фрагментарних структурних компонент – пізнавальної, комунікативної, конструктивної та ін. діяльностей, а на основі системних компетентностей.

Посилання

Костицький М. В. Психологічне пізнання в юридичній теорії і практиці [Електронний ресурс] / М. В. Костицький // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Juptp/2011_1/kostuts.htm

Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: монографія / В.В. Бірюков. – Луганськ, 2009. – 663 с.

Коновалова В. Е. Организационные и психологические ос- Коновалова В. Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя / В. Е. Коновалова. – К., 1973. – 122 с.

Юридична психологія. Підручник // За ред. Л. І. Казміренко. – К., 2007. – 360 с.

Пономарев Я.А. Психика и интуиция / Я. А. Пономарев. – М., 1967. – 256 с.

Бунге М. Интуиция и наука / М. Бунге. – М., 1967. – 276 с.

Удалова Л. Д. Вербальна інформація у кримінальному процесі України: Монографія / Л. Д. Удалова. – К., 2006. – 324 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-11

Як цитувати

Карпушина, Н. Б. (2019). Психологічні детермінанти інформаційної діяльності слідчого. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p