Застосування теорії особистісної надійності у психотерапевтичній практиці при деменції

Автор(и)

  • I. O. Kotyk

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

деменція, особистісна надійність, особистісний простір, межі, суверенність, автентичність, автономність.

Анотація

У статті обґрунтовано концепцію особистісної надійності як системи характеристик особистості, що є основою успішної саморегуляції у різних сферах життєдіяльності. Показано, що особистісна надійність людини з деменцією виражається у тому, що вона здатна підпорядковувати свою життєдіяльність і те, чого від неї очікують, відповідно до своїх можливостей та потреб. Розкрито теоретичне положення про сутність і зміст особистісної надійності як інтегрального психологічного утворення у єдності мотиваційних, довільних, когнітивних компонентів, превалюванні нормативності і чутливості, що мають прояв у поведінці особистості й ґрунтуються на симптомокомплексі психофізичного благополуччя. Показано систему психологічного забезпечення особистісної надійності як цілісну сукупність певним чином організованої оціночно-регулятивної оптимізації поведінки людини відповідно до встановлених вимог і конвенційних норм, із власною структурою, алгоритмом функціонування, закономірностями, механізмами, принципами, що утворюють у своїй сукупності цілісну концепцію. Розроблено стратегію практичного застосування теоретичної моделі особистісної надійності при деменції у контексті «раціогуманістичної орієнтації інформаційного поля», яке віддзеркалює індивідуальні особливості перетворення інформації в суб’єктивну реальність і реагування на ситуацію у діяльності. Запропоновано такі психотерапевтичні засоби відновлення при деменції як усвідомлення та розширення особистісного простору людини: обсягу, форми, кількості та змістовного наповнення вимірів (власне тіло, територія, особисті артефакти, часовий режим, соціальні зв’язки, цінності, смаки тощо), збережуваність суверенності меж.

Посилання

Деменция. Информационный бюллетень ВООЗ № 362, апрель 2016 г. Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/ru/

Деменция: приоритет общественного здравоохранения / ВООЗ и Международная организация по проблемам болезни Альцгеймера, 2012. – 112 с. Режим доступу: http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/ru/

Деменція. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги / Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2016 р. № 736 // Нейроnews. –№ 8 (82). – 2016. – С. 55–61.

Котик І.О. Соціальні межі й надійна автентичність особистості / І.О.Котик // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Житомир : «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2016. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 42. – C. 237–249.

Котик, І.О. Експериментальне дослідження надійності особистості й групи в напружених і екстремальних умовах життєдіяльності / І.О.Котик, С.В.Саричев // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 33. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2016. – С. 291–313.

Кузьмина Е.И. Психология свободы: теория и практика / Е.И. Кузьмина. – СПб. : Питер, 2007. – 336 с.

Нартова-Бочавер С.К. Человек суверенный: психологическое исследование субъекта в его бытии / С.К.НартоваБочавер. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.

Пископпель, А.А. Историко-методологический анализ концепции надёжности социо-технических систем: дисс. ... д-ра филос. наук: 13.00.01 / А.А. Пископпель. – М., 1995. – 362 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-21

Як цитувати

Kotyk, I. O. (2017). Застосування теорії особистісної надійності у психотерапевтичній практиці при деменції. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p