Модель формування емоційної компетентності у системі професійної підготовки фахівця медичного профілю

Автор(и)

  • О. О. Лазуренко
  • Н. А. Тертична

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

емоційна сфера, емоційна компетентність, професійна підготовка лікаря, формування емоційної компетентності.

Анотація

У статті досліджено психолого-педагогічні складові формування емоційної компетентності майбутнього лікаря на різних етапах професійної підготовки. Розглянуто питання професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах освіти. Зроблено спробу розкриття специфіки формування емоційно-психологічної компетентності майбутніх фахівців. Представлено концепцію формування емоційної компетентності фахівця. Запропоновано модель формування емоційної компетентності в системі медичної професійної освіти. Представлено основні напрями дослідження емоційної компетентності у сучасній психології. Систематизовано концепції вітчизняних та зарубіжних досліджень. Узагальнено методологічні засади дослідження феномену емоційної компетентності. Продемонстровано, що серед дослідників емоційної компетентності немає єдиної думки щодо визначення цього поняття, його змісту, структури, не виявлено також факторів, що визначають його розвиток. Розроблено програму формування емоційної компетентності майбутнього лікаря. У статті представлено загальну стратегію, структуру, розкрито основні принципи, методологічні підходи та зміст спеціальної програми, спрямованої на формування емоційної компетентності студентів – майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки. Представлено результати та зроблено висновки щодо ефективності впровадження моделі формування емоційної компетентності студентів медичного профілю у навчальному процесі.

Посилання

Лазуренко О.О. Психологія емоцій в структурі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах медичного профілю / О. О. Лазуренко // Педагогіка та психологія: традиції та інновації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2013. – С. 22–25.

Лазуренко О.О. Концепція формування емоційної компе- Лазуренко О.О. Концепція формування емоційної компетентності на різних етапах професійної підготовки лікаря /

О. О. Лазуренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Випуск 3. – Херсон, 2015. – С. 113–117.

Лазуренко О.О. Тренінг формування емоційної компетент- Лазуренко О.О. Тренінг формування емоційної компетентності майбутнього лікаря / О. О. Лазуренко // Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. – 2016. – 2 (14). – C. 44–54.

Лазуренко О.О. Дослідження психологічних складових емоційної компетентності майбутнього фахівця-лікаря / О.О. Лазуренко, Н.А. Тертична // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 29. – Київ, 2016. – С. 97–106.

Olena O. Lazurenko, Nataliya V. Smila. Psychological and Pedagogical Principles of Students’ Emotional Sphere formation in the Process of Professional Training and Development // Journal of Psychological Sciences. – Vol. 2. – № 3. – 2016. – P. 124–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-17

Як цитувати

Лазуренко, О. О., & Тертична, Н. А. (2017). Модель формування емоційної компетентності у системі професійної підготовки фахівця медичного профілю. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p