Соціально-психологічні особливості добровольців-учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та Антитерористичної операції

Автор(и)

  • К. М. Логановський
  • М. В. Гресько

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Антитерористична операція, акцентуації характеру, екстраверсія, нейротизм, свобода вибору ризику, сприйняття радіаційної загрози, фрустрація.

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження особистісних особливостей рандомізованих вибірок учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (УЛНА на ЧАЕС) та УЛНА на ЧАЕС, евакуйованих з Чорнобильської зони відчуження та учасників антитерористичної операції (АТО), в залежності від свободи вибору ризику. Виявлено, що найбільший відсоток добровольців спостерігається в групі УЛНА евакуйованих. Проведено ретроспективний аналіз індивідуально-типологічних особливостей особистості, оцінка загального здоров’я та соціально-екологічних факторів середовища добровольців та «недобровольців» у кожній групі. Виявлено, що більше симптомів психологічного неблагополуччя та більший відсоток акцентуацій особистості мають «недобровольці». Добровольці, як УЛНА, так і УЛНА-евакуйовані, в першу чергу фрустровані екологічними факторами середовища, «недобровольці» – як екологічними, так і соціальними факторами. Серед добровольців групи учасників АТО домінують соціальні фактори, а серед недобровольців поряд з соціальними знаходяться радіаційні фактори. Радіаційні фактори позитивно корелюють з важкою депресією в групі добровольців УЛНА, з шкалами соціальної дисфункції та важкої депресії в групі добровольців учасників АТО і з усіма шкалами опитувальника загального здоров’я «недобровольців» УЛНА, що відображає неадекватне сприйняття радіаційної загрози. Виокремлено характеристики добровольця, до яких відносяться: комунікабельність, активність, схильність до ризику, експресія, недостатність рефлексії та відповідальності, емоційна нестійкість, імпульсивність, честолюбність, принципіальність, схильність довго переживати травмуючи події, сміливість, рішучість, жага визнання, агресивність, підвищена реактивність та низький вольовий контроль.

Посилання

Азарова Е.С. Психологические детерминатны м.альногоской деятельности / Е.С. Азарова, М.С. Яницкий // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 306. – С. 120–125.

Дворянчиков Н.В. Особенности восприятия и переживания «невидимого» стресса военнослужащими, работающими с источниками ионизирующих излучений / Н.В. Дворянчиков, Н.В. Стариченко, С.Н. Ениколопов // Журнал практического психолога. – 2005. – Вып. 1. – С. 49–63.

Зливков В.Л. Психологічні особливості волонтерської діяльності у сучасній Україні: мотиваційний аспект / В.Л. Зливков, С.О. Лукомська // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Психологічні науки. – 2015. – №2 (15). – С. 40–46.

Логановський К.М. Психологічні і нейропсихіатричні ефекти іонізуючої радіації / К.М. Логановський // Новая медицина тысячелетия. – 2013. – № 1. – С. 30–36.

Шевченко Р. П. Снижение уровня социального функционирования у военнослужащих с невротическими и психосоматическими растройствами / Р.П. Шевченко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. – 2015. – Т. 20., Вып. 1 (35). – С. 98–105.

Шумакова И.Е. Личностные потенциалы преодоления жиз- Шумакова И.Е. Личностные потенциалы преодоления жизненных трудностей / И.Е. Шумакова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – Вып. 91. – С. 46–56.

Allen N. Personality characteristics of community mental health volunteers: A review / N.J. Allen, J.P. Rushton // Journal of Voluntary Action Research. – 1983. – V. 12(1). – P. 36–49.

Elshaug, C. Personality attributes of volunteers and paid workers engaged in similar occupational tasks / Elshaug, C., Metzer // J. J Soc Psychol. – 2001. – V. 141(6). – P. 752–763.

Eysenck H. J. Manual of the Eysenck Personality Questionnaire / H. J. Eysenck, S. B. G. Eysenck. – London : Hodder and Stoughton, 1975. – 47 p.

Finkelstein M. Motive, role indentity and prosocial personality as predictors of volunteer activity / Marcia Finkelstein, Louis Penner, Michael Brannick //Social Behavior and Personality: an international journal. – 2005. – V. 33, N 4. – Р. 403–418.

Gil S. Personality traits, coping style, and perceived threat as predictors of posttraumatic stress disorder after exposure to a terrorist attack: a prospective study./ Gil S, Caspi Y. // Psychosom Med. – 2006 – Vol. 68, no. 6. – P. 904 – 909.

Hersch P. Personal characteristics of college volunteers in mental hospitals / Hersch Paul D., Kulik James A., Scheibe Karl E. // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – V. 33(1). – P. 30–34.

Knapp R. Characteristics of college students volunteering for service to mental patients / Knapp Robert H., Holzberg Jules D. // Journal of Consulting Psychology. – 1964. – V. 28(1). – P. 82–85.

Loganovsky K.L. The mental health of clean-up workers 18 years after the Chernobyl accident / Loganovsky K.L., Havenaar J.M., Tintle N.L., Guey L.T., Kotov R., Bromet E.J. // Psychol Med. – 2008 – Vol. 38, № 4. – P. 481–488.

Ogińiska-Bulik N. Type D personality, coping with stress and intensity of PTSD symptoms in firefighters / N. Ogińiska-Bulik, I. Langer // Med. Pr. – 2007. – Vol. 58, № 4. – P. 307–316.

Paterson H. Personality types and mental health experiences of those who volunteer for helplines / Hannah Paterson, Renate Renier, Birgit Vollm // British Journal of Guidance & Counselling. – 2009. – V. 37, No. 4. – P. 459–471.

Schmieschek H. Questionnaire for the determination of accentuated personalities / H. Schmieschek // Psychiatr. Neurol. Med. Psychol. (Leipz). – 1970. – Vol. 22, № 10. – P. 378–381.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-20

Як цитувати

Логановський, К. М., & Гресько, М. В. (2017). Соціально-психологічні особливості добровольців-учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та Антитерористичної операції. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p