Реконструкції особистісного «Я» в клініці захворювань різного спектру

Автор(и)

  • К. С. Максименко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

особистісне «Я», психотерапія, психологія здоров’я, внутрішній психологічний світ людини, хвороба, особливості особистісних ресурсів людини, клінічні, психофізіологічні, психологічних механізми особистісних розладів.

Анотація

Зазначено, що система відносин до хвороби включає в себе когнітивний, емоційний і поведінковий компоненти. Констатовано, що викликані захворюванням реакції людини не можуть не впливати на його особистісне «Я», зачіпаючи не тільки сферу ставлення до хвороби, а й самоставлення, самооцінку, прийняття себе – все те, що складає внутрішній психологічний світ людини. Встановлено, що при вивченні стану психічної сфери навіть у соматичних хворих велику цінність мають експериментально-психологічні методики. Підкреслюється необхідність детального дослідження клінічних особливостей особистості хворого, і її трансформації, динаміки компенсаторних, протективних і деструктивних механізмів у процесі розвитку хвороби, що необхідно як для вирішення завдань патогенетичної і диференціальної діагностики, так і лікувально-відновлювальної практики, психотерапевтичної та психокорекційної роботи. Зроблено висновок, що методологія і психотехніка реконструкції особистісного «Я» в клініці захворювань різного спектру повинна спиратися на розуміння особливостей когнітивного, емоційного, поведінкового компонентів системи відносин до хвороби; на знання психології здоров’я і особливостей особистісних ресурсів людини, що страждає захворюванням; на розуміння співвідношення клінічних, психофізіологічних, психологічних механізмів особистісних розладів при виборі відповідних технік особистісно орієнтованої і симптоматичної психотерапії.

Посилання

Карвасарский Б.Д. Клиническая психология / Б. Д. Карвасарский. – М. : Питер. – [4-е изд.] – 2011. – 864 с.

Карвасарский Б. Д. Неврозы / Б. Д. Карвасарский. – [Изд-е 5-е, испр. и доп.]. – М., 2008. – 573 с.

Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие / В. Д. Менделевич. – [5-е изд.] – М. : МЕДпресс-информ, 2005. – 432 с.

Максименко К.С. Методология и психотехника реконструкции личностного «Я» в клинике заболеваний различного спектра / К.С. Максименко / Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 24. – С. 477–489.

Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными / И. Хардию. – Будапешт : Akademia kiado. Изд-во академии наук Венгрии, 1988. – 338 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-13

Як цитувати

Максименко, К. С. (2017). Реконструкції особистісного «Я» в клініці захворювань різного спектру. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p