Теоретичний аналіз проблеми інформатизації суспільства

Автор(и)

  • Л. О. Матохнюк

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційна економіка, інформаціоналізм, інформаційна епоха, інтернет, розвиток суспільства, розвиток особистості.

Анотація

У статті проаналізовано останні дослідження і публікації щодо становлення та розвитку інформаційного суспільства. Здійснено теоретичний аналіз ідеології «інформаційного суспільства», аналіз складових інформаційної економіки, етапів розвитку інформаційного суспільства, вибудувано структуру інформаційного суспільства, а також описано складові її розвитку. З’ясовано, що в основі розвитку інформаційного суспільства є: інформатизація всієї системи загальної і фахової освіти – від дитячого садка до вищої школи і наступних форм підготовки і перепідготовки фахівців; підвищення ролі компетентності, професіоналізму і здібностей до творчості, креативності як одних з важливих особистісних характеристик; формування і розвиток інформаційних і комунікаційних послуг, у тому числі домашньої комп’ютеризації, орієнтованої на масового споживача. Досліджено процес інформатизації суспільства. Виокремлено етапи його видозмінення: аграрне, індустріальне, інформаційне суспільство. Досліджено етапи становлення та критерії розвитку. Показано, що процес інтеграції технологій і послуг прискорить розвиток як суспільства, так і особистості. Зміни, які відбуваються в суспільстві під впливом інформаційного середовища, призводять до змін як в характері праці, у структурі виробничих відносин, так і в сфері комунікацій. Зроблено висновок, що вплив інформаційно-комунікаційних технології мають позитивні та негативні наслідки як на суспільство, так і на особистість.

Посилання

Максименко Ю. Є. Інформаційне суспільство в Україні: стан та перспективи становл [Електронний ресурс] / Юлія Євгенівна Максименко – Режим доступу до ресурсу: http://goal–int.org/informacijne–suspilstvo–v–ukraini–stan–ta–perspektivi–stanovlennya/.

Коляденко В. Поняття «інформаційне суспільство» у класичних і сучасних концепціях [Електронний ресурс] / Володимир Коляденко – Режим доступу до ресурсу: http://social–science.com.ua/article/1042.

Пірко М. Про розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації сучасної освіти України [Електронний ресурс] / Марина Пірко – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/peddysk/2010_7/pirko.pdf.

Информатика в понятиях и терминах: Кн. для учащихся старших классов сред. шк. / Под ред. В.А. Извозчикова. – М. : Просвещение, 1991. – 208 с.

Мантатова Л.В. Стратегія розвитку: Цінності нової цивілізації. – Улан-Уде : Видавництво ВСГТУ, 2004. – 242 с.

Тарасенко Р.Б. Інформаційне право: Навчально-методичний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 512 с.

Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М. : Устойчивый мир, 2001. – 200 с.

Білоусов О. С. Розвиток концепцій інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності [Електронний ресурс] / О. С. Білоусов – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/567/Bilousov%20Rozvytok%20kontsep%20informats.pdf?sequence=1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-26

Як цитувати

Матохнюк, Л. О. (2017). Теоретичний аналіз проблеми інформатизації суспільства. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p