Психолого-педагогічні засоби релігійної протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді

Автор(и)

  • А. В. Олійник

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

суїцид, суїцидальні тенденції, деструктивність, аутодеструктивність, психолого-педагогічні засоби, студентська молодь, психопрофілактика, антисуїцидальні гуманістичні смисли існування.

Анотація

У результаті поглибленого науково-психологічного вивчення проблеми доведено, що руйнування, втрата ідеалів, ціннісних орієнтацій, які висвітлюють особистості життєву перспективу, є визначальною світоглядною основою суїцидонебезпечної соціально-психологічної дезадаптації в умовах мікросоціального конфлікту і дослідження психологічних аспектів релігійної віри як визначального світоглядного чинника протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді та сприятиме розробці дієвих психолого-педагогічних, психопрофілактичних і психокорекційних антисуїцидальних методик. Обґрунтовано, що на противагу раціональному підходу до життя щира віра в Бога убезпечує від екзистенційної тривоги, страху та відчаю (які є психологічними чинниками суїцидальності), допомагає індивідам психологічно укорінитись у найвищий авторитет, який обіцяє їм порятунок від загрози зла та смерті, вселяє життєву наснагу, радість буття, оптимістичне сподівання на майбутнє. Доведено необхідність впровадження у середовище сучасної студентської молоді навчально-виховних програм, спрямованих на декларовані релігією антисуїцидальні гуманістичні смисли існування, і відтак – профілактики і корекції жорстокості, відчуженості, прояву особливої уваги до діяльності деструктивних культів, тоталітарних сект, об’єднань і груп, які пропагують аутодеструктивну ідеологію (яка сприяє суїцидальності), протидії цим тенденціям. Зроблено висновок, що проблема психопрофілактики суїцидальних тенденцій повинна розв’язуватись на рівні усього суспільства: шляхом прийняття та дотримання громадянами гуманістично-релігійних духовно-моральних цінностей, «пробудження» гуманістичної суспільної свідомості.

Посилання

Бердяев Н.О. О самоубийстве (психологический этюд) / Н.О. Бердяев. – М. : МГУ, 1992. – С. 3–23.

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. – Київ : Українське біблійне товариство, 2002. – 1159 с.

Грановская Р.М. Психология веры / Р.М. Грановская. – СПб. : Речь, 2004. – 576 с.

Зимянина Е.В. Духовные искания и христианский реализм С.Л.Франка / Е.В. Зимянина // Философские науки. – 2000. – № 3. – С. 128–139.

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – [6-е изд., перераб. и доп.]. – СПб. : Питер, 2003. – 752 с.

Психологія релігії: посіб. / [В.П. Москалець]. – К. : Академвидав, 2004. – 240 с.

Психологія суїциду: посіб. / [ред. В.П. Москальця]. – К. : Академвидав, 2004. – 288 с.

Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – М. : ИПЛ, 1990. – 543 с.

Соловйов В. С. Чтения о богочеловечестве: [соч. в двух томах] / В. С. Соловйов. – М., 1989. – Т. 2. – С. 140.

Толстой Л.Н. Собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М., 1964. – Т. 16.

Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия / В. Франкл. – СПб. : Речь, 2000. – 286 с.

Фромм Э. Искусство любить. Исследование природы любви / Э. Фромм. – М. : Педагогика, 1990. – 157 с.

Maslow A. Religions Values and Peak-Experiences / A. Maslow. – N. Y., 1970.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-14

Як цитувати

Олійник, А. В. (2017). Психолого-педагогічні засоби релігійної протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p