Сучасна соціальна реальність сім’ї – опіка, соціальна допомога, субсидіарність

Автор(и)

  • Марек Палюх
  • Радослав Маликовский

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

сім’я, соціальна допомога, опіка, соціальна робота.

Анотація

У першій частині статті представлено проблематику сучасної сім’ї, її функції, особливості, роль в суспільстві, а також загрози, пов’язані з сучасними цивілізаційними соціально-культурними змінами. Підкреслюється, що сім’ї з дисфункціями можна допомогти шляхом такого впливу, як: допомога психолога, соціальна опіка, педагогічна та юридична допомога. Друга частина містить інформацію про допомогу сім’ї – деякі напрямки діяльності у сфері соціальної опіки і соціальної роботи по відношенню до сім’ї. Проаналізовано різні форми соціальної роботи та соціальної допомоги, як, наприклад, діагностика потреб, консультування, виплата пільг та субсидій, соціальний контракт або кризова інтервенція, що регулюються відповідними законами. Визначено, що одним із факторів розвитку людини є виховання, тому важливою є інтервенція освітнього характеру, спрямована на оточуючих. Підкреслюється важливість ролі соціального працівника, основне завдання якого є взаємодія і співпраця з різними інституціями, починаючи від освітніх закладів і закінчуючи превентивними установами, що допоможе реалізації допоміжних стратегій і встановленню програм допомоги. Зроблено висновки, що форми соціальної опіки і допомоги протидіють соціальній ізоляції і позитивно впливають на соціальне середовище в цілому.

Посилання

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001.

Lepalczyk I., Niektóre pojęcia z problematyki socjalnej [w:] Lepalczyk I., Problem kształcenia pracowników socjalnych, Warszawa 1981.

Ławniczak D., Marszałkowska M., Mierzejewska B., Polczyk D., Zeller L., Standard pracy socjalnej z rodziną i dziećmi, Projekt 1.18 «Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej» współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Ustawa z 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy Rodzinie.

Łuczyńska M., Instytucja pomocy społecznej [w:] Wprowadzenie do pomocy społecznej (red.) Kazimierczak T., Łuczyńska M., Katowice 1998.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.

Paluch M., Chomińska L., Pedagogika społeczna i praca socjalna. Działalność wspierająca jednostki, grupy społeczne i społeczności lokalne, Ukraina 2013.

Paluch M., Chomińska L., Pedagogika społeczna. Człowiek w systemie działań społeczno-wychowawczych. Wybrane zagadnienia, Ukraina 2012.

Paluch M., Człowiek w zmieniającym się społeczeństwie, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Sanok 2007.

Pilch J., Bezrobocie – nowa kwestia społeczna [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.) Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.

Radlińska H., Pisma pedagogiczne t. I. Pedagogika społeczna «Wstęp» [w:] Wroczyński R., Kamiński A., opracowanie i komentarze, Wyrobkowa-Delarska, Warszawa 1961.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.

Rybczyńska D., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej – wybrane zagadnienia. Warszawa 1995.

Skidmore R. A., Thackeay M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [w:] Pedagogika społeczna (red.) Pilch T., Lepalczyk I., Warszawa 1995.

Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostek i społeczeństwa [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.) Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.

Walc W., Współczesna polska rodzina i jej miejsce w systemie opiekuńczo-wychowawczym [w:] Frączek Z., Szluz B. (red.) Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Rzeszów 2006.

Wiliński P., Miejsce interwencji edukacyjnej w procesie zmian społecznych. Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji: «Kształcenie liderów społeczności wiejskiej», 21-22 01.1997 Poznań.

Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Warszawa 1976.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-11

Як цитувати

Палюх, М., & Маликовский, Р. (2017). Сучасна соціальна реальність сім’ї – опіка, соціальна допомога, субсидіарність. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p