Психологічні особливості вагітних жінок, які висловлюють намір відмовитися від власної новонародженої дитини

Автор(и)

  • І. В. Пузь

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

порушення материнської поведінки, небажана та непланована вагітність, новонароджена дитини, відмова від дитини, вагітні жінки, індивідуально-психологічні особливості особистості, соціально-економічні чинники.

Анотація

Стаття присвячена проблемі відмови матері від власної новонародженої дитини. Зазначено, що цей феномен виступає однією із форм порушення материнської поведінки жінки. На підставі аналізу літературних джерел було виявлено наступні чинники, які обумовлюють процес прийняття жінкою рішення про відмову від власної дитини одразу після її народження: небажана та непланована вагітність, несприятливий дитячий комунікативний досвід, наявність у структурі особистості таких жінок специфічних індивідуально-психологічних рис, соціально-економічний чинник, ситуація народження дитини з різними вадами розвитку. На підставі результатів власного експериментального дослідження, метою якого було виявлення психологічних особливостей вагітних жінок, які висловлюють намір відмовитися від власної дитини одразу після її народження, встановлено, що характерними особливостями психоемоційного стану більшості з таких жінок є високий рівень нервово-психічного напруження на тлі поганого самопочуття, зниження загальної активності та настрою. Окрім цього у таких жінок відмічається емоційна нестабільність, дратівливість, відсутність вольового контролю над власними бажаннями, потребами, діями та поведінкою в цілому, відсутність навичок ефективного спілкування. Відзначено, що характерним для більшості з таких жінок є наявність деструктивних мотивів, які відображають наявність високого рівня суб’єктивної тривожності відносно виникнення можливих фінансових труднощів, пов’язаних із народженням дитини, пріоритету інших цінностей над сімейними цінностями, егоїстичними тенденціями, низьким рівнем психологічної готовності.

Посилання

Астахов В. М. Девиантное материнство: монография / В. М. Астахов, О. В. Бацылева, И. В. Пузь. – Донецк : ООО «Східний видавничий дім», 2013. – 260 с.

Бацилєва О. В. Репродуктивне здоров’я : медико-психологічні та соціальні аспекти / О. В. Бацилєва. – Донецьк : Донбас, 2011. – 236 с.

Брутман В. И. Некоторые результаты обследования женщин, отказывающиеся от своих новорожденных детей / В. И. Брутман, М. Г. Панкратова, С. Н. Ениколопов // Вопр. психологии. – 1994. – № 5. – С. 31–36.

Брутман В. И. Психические нарушения и личностные расстройства у женщин, бросающих своих детей / В. И. Брутман // Детский дом. – 2005. – № 16. – С. 38–46.

ГуркоТ.А. Родительство в изменяющихся социокультурных условиях / Т. А. Гурко // Социол. исслед. – 1997. – № 1. – С. 72–79.

Гущина Т. В. Девиантное материнство как фактор социального кризиса семьи / Т. В. Гущина // Синапс. – 2004. – № 3. – С. 37–42.

Дармостук Н. В. Проблемы психологической подготовки женщины к осознанному материнству / Н. В. Дармостук // Мед. психология. – 2008. – Т. 3, № 4. – С. 27–29.

Исупова О. Г. Отказ от новорожденного и репродуктивные права женщины / О. Г. Исупова // Социол. исслед. – 2002. – № 11. – С. 92–99.

Колпакова М. Ю. Психологическая работа с женщинами, отказывающимся от новорожденных детей / М. Ю. Колпакова // Вопр. психологии. – 1997. – № 3. – С. 61–68.

Колпакова М. Ю. Роль диалога в выявлении и разрешении нравственного конфликта у матерей, отказывающихся от новорожденного / М. Ю. Колпакова // Психол. журн. – 1999. – Т. 20, № 6. – С. 81–88.

Пайнз Д. Бессознательное использование своего тела женщиной : пер. с англ. / Д. Пайнз. – СПб. : Восточно-Европ. ин-т психоанализа; Б.С.К., 1997. – 195 с.

Психодиагностика в репродуктивной медицине [Текст] / В. М. Астахов, О. В. Бацылева, И. В. Пузь. – Винница : ООО «Нилан-ЛТД», 2016. – 380с.

Радионова М. С. Причины отказа от ребенка / М. С. Радионова // Человек. – 2002. – № 5. – С. 113–122.

Филиппова Г. Г. Психология материнства : (учеб. пособие) / Г. Г. Филиппова. – М. : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002. – 240 с.

Хамитова И. Ю. Семейная история: влияние на переживание женщиной беременности и родов / И. Ю. Хамитова // Москов. психотерапевт. журн. – 2001. – № 3. – С. 125–150.

Gaebel W. The problem of infanticide / W. Gaebel, F. Haessler // Deutsche Gesellshaft Psychiatrie, Psychotherapie, Nervenheilkunde (DGPPN). – 2008. – Vol. 79, № 7. – P. 856–857.

Sharma B. R. Historical and medico-legal aspects of infanticide: an overview / B. R. Sharma // Med. Sci. Law. – 2006. – Vol. 46, № 2. – P. 152–156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-07

Як цитувати

Пузь, І. В. (2017). Психологічні особливості вагітних жінок, які висловлюють намір відмовитися від власної новонародженої дитини. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p