Особистісні фактори становлення психологічної готовності майбутніх медиків до професійної діяльності

Автор(и)

  • Н. В. Сміла

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

фактори розвитку, готовність до діяльності, професіоналізація, медики, становлення.

Анотація

У статті представлено результати дослідження особистісних факторів, що впливають на розвиток готовності майбутніх лікарів до професійної діяльності. Показано, що готовність до професійної діяльності являє собою складне інтегративне утворення, що відображає рівень розвитку професійно важливих якостей та здібностей фахівця. Активний етап формування психологічної готовності включає в себе стадії вибору професії, вступу у навчання, адаптації до навчання, адаптації до професійної діяльності. Визначено, що на кожному з етапів професійного розвитку на становлення готовності до професійної діяльності впливають особистісні фактори. На першій стадії, що була названа «вступ в навчання» (перший курс), студенти демонструють понижений рівень волі, уваги, інтелекту, комунікативних та організаційних здібностей. Ведучими факторами розвитку в цей період є: вступ в навчання, засвоєння професійних норм, спрямованість на спілкування, затвердження власної індивідуальності, чутливість. На другій стадії, що отримала назву «адаптація до навчання» (третій курс), студенти-медики демонструють високу впевненість у власних силах, адекватність самооцінки, розвинену уяву, емоційну експресивність і розслабленість. Фактори розвитку на цьому етапі: розвиток емпатії, впевненість у собі, готовність до співпраці, врівноваженість та контроль емоційної експресії. На третій стадії – «адаптація до професійної діяльності» (магістранти, інтерни) – майбутні лікарі характеризуються зібраністю та зосередженістю на вступі в самостійну професійну діяльність. Ведучі фактори розвитку: вступ у професійну діяльність, нормативність поведінки, зосередженість та впевненість у собі, конструктивне спілкування, емоційна чутливість.

Посилання

Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. андыбович. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 176 с.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко. – К. : ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.

Підбуцька Н.В. Актуальні проблеми професійної підготовки сучасних фахівців / Н.В. Підбуцька // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 1. – С. 58–63.

Прыгин Г.С. Особенности оценки своей профессиональной деятельности педагогами с разным уровнем эффективности самостоятельности / Г. Прыгин // Личность профессионала в современном мире / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2014. – С. 243–256.

Філоненко М.М. Особливості процесів самосприйняття в професійному становленні / М.М. Філоненко //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць / [За ред. Максименка С.Д.]. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2008. – Т.10, 4.4. – С. 623–627.

Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С. Максименко, М.В. Папуча. / за ред. С.Д. Максименка: Підручник. – К. : ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.

Галян А.І. Особистісні ресурси адаптації майбутніх медичних працівників до професійної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.01 / Андрій Ігорович Галян; М-во освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2016. – 23 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-12

Як цитувати

Сміла, Н. В. (2017). Особистісні фактори становлення психологічної готовності майбутніх медиків до професійної діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p