Валеоустановка як фактор психологічного благополуччя у період молодості

Автор(и)

  • Ю. І. Фельдман

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

валеоустановки, соціально-психологічна адаптація, оптимізм, песимізм, життєстійкість, типологічні профілі валеоустановок.

Анотація

Представлено результати вивчення зв’язку типів валеоустановки, життєстійкості, соціально-психологічної адаптації та оптимізму особистості. У дослідженні показано позитивні зв’язки ресурсного типу валеоустановки з показниками соціально-психологічної адаптації, оптимізму та життєстійкості. Маніпулятивний, дефіцитарний та підтримуючий типи валеоустановок негативно пов’язані з показниками соціально-психологічної адаптації, оптимізму та життєстійкості. За результатами факторизації показників валеоустановок, оптимізму-песимізму, життєстійкості та соціально-психологічної адаптації було отримано чотирифакторну структуру, в якій показано ключову роль ресурсного типу валеоустановок у психологічному благополуччі особистості у період молодості. За результатами кластеризації було визначено три типологічні профілі валеоустановок: збалансований, деструктивний, саногенний. Саногенний профіль валеоустановок, утворений ресурсним типом валеоустановок, характеризується найвищими показниками оптимізму, життєстійкості та соціально-психологічної адаптації. Деструктивний тип валеоустановок характеризується найнижчими показниками життєстійкості, соціально-психологічної адаптації та оптимізму.

Посилання

Васильева О. С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. С.Васильева, Ф.Р. Филатов. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 352 с.

Замышляева М. С. Оптимизм и пессимизм в совладающем поведении в юношеском возрасте [Текст] : дис. канд. психол. наук : 19.00.03. – М., 2006. – 237 с.

Кузнєцов М.А. Життєстійкість підлітків із неповних сімей / М.А. Кузнєцов, К.Р. Маннапова. – Х. : ХНПУ ; Діса плюс, 2016. – 257 с.

КузнецовМ.А. Психологические механизмы и детерминанты поддержания здоровья человека / М.А. Кузнецов, Л.Н. Зотова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Випуск 53. – Харків, 2016, – С. 102–125.

Кузнецова М.М. Особенности эмоционально-волевой регуляции учебной деятельности у студентов с оптимистическим атрибутивным стилем / М.М. Кузнєцова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Випуск 55. – Х. : ХНПУ, 2017. – С. 82–102.

Кузнецова М.М. Оптимистические установки в псхической саморегуляции учебной деятельности студентов как предмет психологического исследования / М.М. Кузнєцова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Випуск 52. – Х. : ХНПУ, 2016. – С. 70–77.

Леонтьев Д.А. Тест жизнестойкости. Методическое руководство по новой методике психологической диагностики личности с широкой областью применения / Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова. – М. : Смысл, 2006. – 63 с.

Мельничук М.Г. Психосоціальна адаптація як необхідна умова пристосування до нових умов існування / М.Г. Мельничук // Вісник Харківського національного пед. університету ім. Г.С. Сковороди. Сер. «Психологія». – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 53. – С. 126–134.

Фельдман Ю.І. Розробка та апробація методики діагностики типів валеоустановки особистості / Ю.І. Фельдман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (48), Issue: 102, 2016. – Р. 56–60.

Фоменко К.І. Губристична мотивація оптимістів та песимістів / К.І. Фоменко, М.М. Кузнєцова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 53. – Х. : ХНПУ, 2016. – С. 256–264.

Фоменко К.І. Атрибутивні особливості губристичної мотивації особистості майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету. Серія «Психологія». – Т. 18. – Вип. 4(30), 2013. – С. 292–299.

Хомуленко Т.Б. Психосоматика: культурно-історичний підхід Психосоматика: культурно-історичний підхід : навч.- метод. посіб./ Т.Б. Хомуленко, І.О. Філенко, К.І. Фоменко, О.С. Шукалова, М.В. Коваленко. – Х. : «Диса плюс», 2015. – C. 227–237.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-14

Як цитувати

Фельдман, Ю. І. (2017). Валеоустановка як фактор психологічного благополуччя у період молодості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p