Стилі конфліктної поведінки в системі професійно-особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України

Автор(и)

  • Ю.Ю. Бойко-Бузиль

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

стиль конфліктної поведінки, система професійно-особистісного становлення, керівники органів і підрозділів МВС України.

Анотація

Статтю присвячено психологічному аналізу стилів конфліктної поведінки, де розкрито результати теоретико-емпіричного дослідження. Підкреслено, що традиційно конфлікт асоціюється з протистоянням, агресією, сваркою, загрозою, суперечностями та має негативний вектор. Однак, конфліктологами доведено, що конфлікт виконує не лише негативну (деструктивну), а й позитивну (конструктивну) функцію. Перераховано негативні та позитивні сторони конфлікту в організаціях та знято стереотипне уявлення про його лише руйнівну дію. Наголошено, що нині проблема конфлікту набула неабиякого значення, особливо в питанні стилів поведінки в конфліктній ситуації. Стиль розуміється як зовнішні прояви відображення внутрішнього; як те, що особа несе всередині себе та демонструє оточенню; як свобода бути тим, ким хочеш бути. Подано узагальнене уявлення про основні стилі поведінки людей в конфліктних ситуаціях: стиль конкуренції, стиль ухилення, стиль співпраці, стиль пристосування та стиль компромісу. Емпірично досліджено використання різних стилів конфліктної поведінки в системі професійно-особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України на прикладі військослужбовців Національної гвардії України. Виявлено, що на всіх етапах професійно-особистісного становлення досліджених керівників, оптимально-дієвим способом виходу з суперечливих обставин є змішаний стиль поведінки в конфлікті, який включає застосування різних стилів залежно від конфліктної ситуації. Доведено, що з часом реалізації управлінських функцій зростає вибір оптимального стилю поведінки в конфліктній ситуації.

Посилання

Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 336 с.

Гірник А.М. Основи конфліктології / А.М. Гірник. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 222 с.

Долинська Л.В. Психологія конфлікту / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – К. : Каравела, 2011. – 304 с.

Пірен М.І. Конфліктологія / М.І. Пірен. – К. : МАУП, 2007. – 360 с.

Світлична В.В. Психологія управління і конфліктологія / В.В. Світлична. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 54 с.

Сінгаєвський І.О. Управління конфліктами / І.О. Сінгаєвський, Т.А. Репіч. – К. : НУХТ, 2012. – 80 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-18

Як цитувати

Бойко-Бузиль, Ю. (2017). Стилі конфліктної поведінки в системі професійно-особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p