Роль системи переконань у житті особистості

Автор(и)

  • А.С. Гуляєва

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

система переконань, базові переконання, світогляд, сприйняття, саморегуляція, цінності, досвід, розвиток, перспективи.

Анотація

Стаття присвячена аналізові системи переконань особистості та її ролі в житті людини. У даній роботі розкрито теоретичні результати дослідження системи переконань. Описано елементи, з яких складається система переконань. Показано, що найбільш стійкими є переконання, закладені в людині у період формування її особистості. Висвітлено, що переконання виникають через отриманий досвід. Зазначено, що кожна людина має свою систему переконань. Розглянуто, що переконання можуть бути моральними, науковими, релігійними тощо. Зазначено, що система переконань може детермінувати особливості адаптації особистості в кризових умовах. Акцентовано увагу на те, що особистість використовує переконання як механізм, який дає індивідуальний сенс оточуючому світу. Розглянуто елементи в системі переконань, до яких відносяться: цінності, основні переконання, орієнтація, мова, перспективи, інструкції та заборони, ідеологічна стратегія. Зазначено, що завдяки переконанням особистість здатна пояснити причинно-наслідкові зв’язки тих чи інших подій. Акцентовано увагу на тому, що у процесі розвитку особистості переконання можуть змінюватися залежно від нового досвіду. Проаналізовано, що з віком одні й ті ж самі переконання можуть змінювати своє значення для людини. Акцентовано також увагу на ієрархічній піраміді опису досвіду особистості. Висвітлено перспективи дослідження системи переконань. Зазначено, що результати, отримані в цих дослідженнях, можуть бути використані психологами, викладачами, співробітниками психологічних служб з метою виявлення і подальшої корекції переконань, що негативно впливають на саморегуляцію людини.

Посилання

Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. – М. : Прайм-ЕВРОЗНАК. 2003. – 654 с.

Дилтс Р.Д. Изменение убеждений с помощью НЛП / Р.Д. Дилтс; пер. с англ. В.П. Чурсина. – М. : Независимая фирма «Класс», 1997. – 192 с.

Карпухина A.M. Контроль и регуляция состояний человека как факторы повышение эффективности трудовой деятельности / A.M. Карпухина. – К. : Знание, 1985. – 20 с.

Корольчук М.С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності / М.С. Корольчук // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психологічні науки. – 2002. – № 2. – С. 15.

Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и экологически замкнутых системах : Учебник / В.И. Лебедев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 431 с.

Психологія А-Я. Словник-довідник / Пер. з англ. К.С. Ткаченко. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 564 с.

Чудновский В.Э. Актуальные проблемы психологии становления убеждений / В.Э. Чудновский // Вопросы психологии. – № 3. – 1990. – С. 26.

Janoff-Bulman R. Shaterred assumption: Towards a new psy- Bulman R. Shaterred assumption: Towards a new psy- R. Shaterred assumption: Towards a new psy- R. Shaterred assumption: Towards a new psy- . Shaterred assumption: Towards a new psy- Shaterred Shaterred assumption: Towards a new psy-assumption: Towards a new psy- assumption assumption: Towards a new psy- : Towards a new psy-Towards a new psy Towards a new psychology of trauma / R. Janoff-Bulman. – New York : Free Press, 1992. – 145 р.

Nescolarde-Selva J. Mathematic and semiotic theory of ideological systems / J. Nescolarde-Selva, J.L. Usó-Doménech. – Editorial LAP. Germany : Sarrebruck, 2012. – 324 р.

Nescolarde-Selva J. Topological structures of complex belief systems / J. Nescolarde-Selva, J.L. Usó-Doménech. – Complex- Complex Complexity, 2013. – 254 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-18

Як цитувати

Гуляєва, А. (2017). Роль системи переконань у житті особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p