Ціннісний аспект життєвого шляху особистості

Автор(и)

  • І.А. Гуляс
  • Я.В. Чаплак
  • Г.В. Чуйко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

життєвий шлях, екзистенційні цінності, саморозвиток, життєвий стиль, сенс життя, сценарій життя, самоздійснення, екзистенція.

Анотація

У статті досліджується актуальна і одна з фундаментальних проблем психології – життєвого шляху особистості та місця і ролі у ньому екзистенційних цінностей. Проаналізовано розуміння феномену життєвого шляху особистості як вітчизняними, так і зарубіжними психологами. Емпірично досліджено особливості життєвого шляху та екзистенційних цінностей студентів – майбутніх психологів. Зроблено висновок, що життєвий шлях особистості – це часова і просторова послідовність усіх подій, їх учасники, всі обставини, які були, є і будуть у житті людини, а не виключно «значимі», з погляду самої особистості чи її оточення, це саме «історія» життя, його детальний сюжет, в якому людина – головний, але не єдиний герой; екзистенційні цінності – це те, що має надважливе значення для життя людини, чим вона дорожить понад усе, до чого прагне, що визначає напрямок життєвого шляху особистості Виявлено, що життєвий шлях студентів в цілому є осмисленим, хоча вони не надто задоволені теперішньою життєвою ситуацією, шукаючи джерело сенсу життя або в минулому, задовольняючись попередньою самореалізацією та її напрямком, або в майбутньому сподіваючись на реалізацію нових життєвих цілей. Більшість досліджуваних адекватно сприймають і осмислюють ціннісний аспект життя та світу, базуючись на власних екзистенційних цінностях і усвідомленні своїх рішень і дій, їх життя наповнене сенсом; відчувають потребу і цінність саморозвитку задля досягнення успіху, формують цілісну систему саморозвитку, в частини досліджуваних така система відсутня; віддають перевагу екзистенційним цінностям духовного задоволення, збереження індивідуальності та матеріального достатку як умови життєвого благополуччя.

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 2004. – 299 с.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. – Екатеринбург : ЛИТУР, 2002. – 576 с.

Дмитренко А.К. Основи гуманістичної психології: Навчально-методичний посібник / А.К. Дмитренко, Г.В. Чуйко. – Чернівці : Рута, 2002. – 268 с.

Карпинский К.В. Психология жизненного пути личности : Учеб. пособие / К.В. Карпинский. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 167 с.

Одинцова А.Н. Аспекты проблемы жизненного пути личности / А Н. Одинцова // Актуальные проблемы психологии развития личности : сб. материалов Междунар. науч.-практич. конф. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С.167–172.

Панок В.Г. Життєвий шлях особистості як категорія прикладної психології / В.Г. Панок // Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. – Психологічні науки. – Т 2. – Вип. 2.12(103). – 2014. – С.146–151.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2008. – 712 с. – (Серия «Мастера психологии»).

Фрейджер Р. Личность : теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен. – СПб. : ПраймЕВРОЗНАК, 2002. – 864 с.

Чудновский В.Э. Смысл жизни и судьба человека / В.Э. Чудновский // Общественные науки и современность. Культура. – 1998. – № 1. – С.175–183.

Чуйко Г.В. Екзистенційна психологія : Навчальний посібник / Г.В. Чуйко, І.А. Гуляс, Т.А. Колтунович. – Чернівці :Прут, 2009. – 308 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-14

Як цитувати

Гуляс, І., Чаплак, Я., & Чуйко, Г. (2017). Ціннісний аспект життєвого шляху особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p