Професійно важливі якості операторів радіолокаційних станцій Повітряних Сил Збройних Сил України як основні детермінанти психологічної сумісності бойових обслуг

Автор(и)

  • А.П. Дебренюк

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

професійно важливі якості, оператори радіолокаційних станцій, бойове чергування, психологічна сумісність, факторний аналіз.

Анотація

У статті наведено результати емпіричного дослідження професійно важливих якостей операторів РЛС, які обумовлюють їх психологічну сумісність у складі бойових обслуг (діад) при виконанні службових завдань в особливих умовах. Окрім того, наведено основні характеристики психологічно сумісних і несумісних бойових обслуг. Визначено типовий профіль психологічно сумісних обслуг військових операторів РЛС. Психологічно сумісні малі групи операторів найчастіше утворюються з військовослужбовців, які мають приблизно однаковий соціальний статус у військовому колективі і характеризуються спрямованістю на справу. Психологічно сумісні обслуги операторів складаються з емоційно стабільних і врівноважених військовослужбовців. Міжособистісна взаємодія є успішнішою в операторів з різним прагненням домінантності та конформності. Домінантні військовослужбовці краще співіснують з тими, хто шукає підтримку і вміє підпорядковуватися. У психологічно сумісних бойових обслугах оператори найчастіше характеризуються відповідальністю і наполегливістю у досягненні цілі, дотриманням норм і правил бойового чергування, діловою спрямованістю. Психологічна сумісність виникає між операторами, які спрямовані на зовнішню реальність, або ж такими, які мають розвинену уяву і високий творчий потенціал. В іншому випадку, краще взаємодіють або ж надміру розслаблені немотивовані військовослужбовці, або ж особи з високою мотивованістю, напруженістю і фрустрованістю. Психологічно сумісні бойові обслуги найчастіше складаються з військовослужбовців різного типу темпераменту, зокрема, холерики з флегматиками, холерики з меланхоліками, сангвініки з флегматиками, сангвініки з меланхоліками.

Посилання

Вавилов В.М. Оценка и прогноз психологической совместимости специалистов экстремального профиля: автореф. дис. … канд. психолог. наук: 05.26.02 / В.М. Вавилов. – СПб., 2001. – 30 с.

Донцов А.И. Психологическое единство коллектива / А.И. Донцов. – М. : Знание, 1982. – 63 с.

Журавлев А.Л. Психология совместной деятельности / А.Л. Журавлев. – М. : Изд. «Институт психологии РАН», 2005. – 640 с.

Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности) / Я.Л. Коломинский. – Минск : изд. БГУ им. Ленина, 1976. – 350 с.

Кричевский Р.Л. Проблема межличностной совместимости в зарубежной социальной психологии / Р.Л. Кричевский // Вопросы психологии. – 1979. – №5. – С. 34–47.

Круткин C.В. Психологическая совместимость как фактор оптимизации комплектования первичных воинских подразделений: автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.05 / C.В. Круткин. – М., 2005. – 35 с.

Матюхина О.И. Перцептивная значимость невербальных характеристик человека в малых группах с разным уровнем совместимости: автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.05 / О.И. Матюхина. – М., 2003. – 34 с.

Немчина В.И. Социокоммуникативная совместимость: автореф. дис. … канд. социолог. наук: 09.00.11 / В.И. Немчина. – Ростов-на-Дону, 1997. – 32 с.

Обозов Н.Н. Межличностные отношения / Н.Н. Обозов. – Л. : Изд. ЛГУ, 1979. – 151 с.

Обозов Н.Н. Три подхода к изучению психологической совместимости / Н.Н. Обозов, А.Н. Обозова // Вопросы психологии. – 1981. – №6. – С. 98–101.

Олефір В.А. Психологическая совместимость в совместимость в спортивных группах и командах: дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 / Валерий Александрович Олефир; Санкт-Петербургская академия физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 1994. – 158 с.

Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов. – К. : Либідь, 2002. – 264 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-23

Як цитувати

Дебренюк, А. (2017). Професійно важливі якості операторів радіолокаційних станцій Повітряних Сил Збройних Сил України як основні детермінанти психологічної сумісності бойових обслуг. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p