Щодо питання експертно-психологічного аналізу при посмертних експертизах

Автор(и)

  • Н.В. Завязкіна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

патопсихологічний симптомокомплекс, судово-психолого-психіатрична експертиза, посмертна експертиза, дієздатність, недієздатність, обмежена дієздатність, когнітивні процеси, воля, емоції, критика.

Анотація

В останні десятиріччя, в умовах різких змін в суспільних та майнових відносинах, правового статусу осіб з пси-хічними розладами відмічається прогресуюче зростання кількості судово-психіатричних експертиз у цивільному процесі, що безпосередньо пов’язано з питаннями захисту прав та свободи волевиявлення громадян України. Особливо це торкнулося посмертних експертиз в цивільному процесі. На думку більшості дослідників, проведення посмертних комплексних психолого-психіатричних експертиз є одним із найбільш складних видів експертної діяльності, котре вимагає особливої кваліфікаційної підготовки від експерта, в тому числі експерта-психолога, і передбачає оцінку психічного стану особи на період часу, що цікавить суд у минулому, коли ця особа була учасником будь-якої юридично значущої дії, за відсутності можливості її безпосереднього дослідження. Через об’єктивну специфіку такого роду експертиз експерт-психолог досліджує тільки матеріали справи та медичної документації. Показано, що певні складнощі пов’язані з об’єктами, які надаються для дослідження на експертизу. Якщо при розгляді цивільних справ виникають сумніви щодо психічного стану померлої особи на період юридично-значущої дії, в якій вона брала участь при житті, така справа може продовжуватися роками через неможливість суду отримати повноцінний і чіткий експертний висновок. Посмертна експертиза вміщує у собі цілу низку маловивчених питань щодо її теорії та практики, дієздатності-недієздатності, обмеженої дієздатності, а також методології й методики дослідження об’єктів експертизи з дорученням психолога, доказовості експертного висновку. Все це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Посилання

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе / Т.Б. Дмитриева, Н.К. Харитонова, К.Л. Иммерман, Е.В. Королева. – М. : Юридический центр пресс, 2003. – 251с.

Харитонова Н.К. Новые аспекты комплексных психолого-психиатрических экспертиз в гражданском процессе / Н.К. Харитонова, Е.В. Королева, И.Э. Богатырева // Российский психиатрический журнал. – 2000. – № 3. – С. 42–45.

Холодковская Е.М. Дееспособность психически больных в судебно-психиатрической практике / Е.М. Холодковская. – М.,1967. – 112 с.

Шостакович Б.В. Психиатрическая экспертиза в гражданском процессе / Б.В. Шостакович, А.Д. Ревенок. – Киев : «Здоровье», 1992. – 183 с.

Горинов В. В. Принципы проведения посмертных судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе / В.В. Горинов, Л. А. Яхимович // Руководство по судебной психиатрии / под ред. Т. Б. Дмитриевой, Б. В. Шостаковича, А. А. Ткаченко. – М. : Медицина, 2004. – С. 364–369.

Ілейко В. Р. Посмертна судово-психіатрична експертиза у цивільному процесі : методологічні, методичні принципи проведення та завдання / В. Р. Ілейко // Український вісник психоневрології. – 2002. – Т. 10. – Вип. 1 (30). – С. 120–121.

Дмитриева Т.Б. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, совершивших сделки / Т. Б. Дмитриева, А. А. Ткаченко, Н. К. Харитонова, С. Н. Шишков // Судебная психиатрия : учеб. пособие. – М. : Мед. информ. агентство, 2008. – С. 221–252.

Ілейко В.Р. Аналіз галузевої статистики щодо комплексних судово-психіатричних експертиз в Україні за період 2005–2009 років / В.Р. Ілейко, А.В. Каніщев // Архів психіатрії. – 2011. – Т. 17. – № 4. – С. 78–83.

Медицинская и судебная психология / [Дмитриева Т.Б., Сафуанов Ф.С., Сулимовская Е.И. и др.] / под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. – [2-е изд]. – М. : Генезис, 2005. –

с.

Климов В. А. Клинико-социальные характеристики лиц, признанных недееспособнными, состоящих под диспансерным наблюдением / В. А. Климов // Российский психиатрический журнал. – 2007. – № 1. – С. 11–17.

Руководство по судебной психиатрии: практ. пособие / под ред. А. А. Ткаченко. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 966 с. – Серия: Настольная книга специалиста.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

Завязкіна, Н. (2017). Щодо питання експертно-психологічного аналізу при посмертних експертизах. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p