Психологічний механізм виникнення та перебігу психологічної травми в особистості

Автор(и)

  • І.М. Кучманич
  • Р.А. Мороз

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

психологічна травма, особистість, психологічний механізм, безперервність, тіло, тілесність, емоційний вимір, когнітивний вимір, духовний вимір, симптом, психологічна допомога.

Анотація

У статті розкрито поняття психологічної травми. Визначено специфіку трактування психологічної травми в медичному та психологічному аспектах. Схарактеризовано особливості перебігу психотравми відповідно до психологічного механізму її виникнення. З’ясовано, що психологічна травма виникає внаслідок порушення цілісності функціонування психіки. Встановлено, що складовими цієї цілісності є чотири виміри буття особистості. Зокрема, тілесний, емоційний, когнітивний і духовний виміри. Визначені виміри особистості поступово розвиваються впродовж онтогенезу, є визначальними, взаємопов’язаними і такими, що утворюють цілісну систему – особистість. Визначено, що руйнація цілісності цих вимірів буття особистості і спричинює виникнення психічної травми. Порушення цілісності зумовлює появу певних симптомів у всіх виокремлених вимірах буття особистості. Розкрито специфіку виникнення травми в когнітивному вимірі. Встановлено, що під час та після травмуючої події відбуваються значущі трансформації (видозмінення, руйнація) базових переконань (ілюзій), які зумовлювали й організовували поведінку особистості. Відповідно це спричинює істотні зрушення в уявленнях про оточуючий світ, себе в цьому світі та взаємовідносинах у системі «Я-світ». Розкрито систему факторів, що впливають на виникнення та перебіг психологічної травми. Схарактеризовано напрями психологічної допомоги відповідно до психологічного механізму виникнення психотравми.

Посилання

Боришевський М.Й. Психологічні механізми розвитку особистості / М.Й.Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1995. – №3. – С.26–33.

Виховання духовності особистості : навчально-методичний посібник / [М.Й. Боришевський, Л.І. Пилипенко, О.І. Пенькова та ін.]; за заг. ред. М.Й. Боришевського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с.

Газарова Е. Тело и телесность: психологический анализ // Психология телесности между душой и телом. – М. : АСТ, 2005. – С. 237–240.

Зинченко В.П. Психология телесности между душой и телом / В. П. Зинченко, Т. С. Леви. – М. : АСТ, АСТ Москва, 2007. – 736 с. – [Серия : Philosophy].

Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 580 с.

Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании / Э. Кюблер-Росс. – К. : София, 2001. – 320 с.

Лахад М. Три моих основных способа противодействия. – [Електронний ресурс] / Mули Лахад. – Режим доступу: http://lifeafter.ru/?show. – Назва з екрана.

Левин П.А. Пробуждение тигра – исцеление травмы / П. А. Левин. – М., 2007. – 316 с.

Падун М.А. Психическая травма и базисные когнитивные схемы личности / М.А. Падун, Н.В. Тарабрина // Консультативная психология и психотерапия. – 2003. – № 1. – С. 121–141.

Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: Метод і техніки : методичний посібник / З. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І. М. Біла, Г. П. Лазос ; за ред. З. Г. Кісарчук. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2016. – 234 с.

Чудновский В. Э. Актуальные проблемы психологии становления убеждений/ В.Э. Чудновский // Вопросы психологии. – № 3. – 1990. – С.40–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-21

Як цитувати

Кучманич, І., & Мороз, Р. (2017). Психологічний механізм виникнення та перебігу психологічної травми в особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p