Загальна характеристика психологічної специфіки непсихотиних особистісних розладів (по МКБ-10)

Автор(и)

  • К.С. Максименко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

психологічна специфіка, непсихотичні особистісні розлади, адаптивні можливості особистості, внутрішньоособистісний конфлікт, психотравма, поведінка, рівень патології.

Анотація

Автором
констатується, що в клінічній картині психогенів простежується чіт-
кий зв’язок між особливостями характеру і способом реагування при
дії психотравми: інтенсивність і гострота емоційного і особистісного
реагування залежить від вродженно-конституціональних і характеро-
логічних особливостей індивіда. З’ясовано, що дія психотравмуючих
подій провокує виникнення декомпенсації, що закріплюють невротич-
ну поведінку і загострюють патологічні риси. Показано, що реакція на
психотравмуючу подію може виражатися в домінуванні вегетативних і
соматичних симптомів, при відході на другий план власне психопато-
логічних, а соматогенії в цій проблематиці досі не знайшли достатнього
відображення. Встановлено, що при непсихотичних розладах спостері-
гаються надмірно інтенсивне, неадекватне, невідповідне силі стимуля-
ції емоційне реагування, внаслідок чого виникають поведінкові пору-
шення, які виражаються в невротичних і психопатичних симптомах.
Доведено, що відмінною рисою більшості непсихотичних розладів є по-
рушення системи відносин особистості: до себе, до інших людей і світу
в цілому. Простежується чіткий зв’язок між вмістом внутрішньоосо-
бистісних конфліктів, особливостями характеру і способом реагування
при дії психотравми. Зроблено висновок, що когнітивні порушення при
непсихотичних розладах не досягають рівня патології, проте істотно
впливають на поведінку, адаптивні можливості особистості і характер
взаємодії і взаємин з оточуючими.

Посилання

Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие / В. Д. Менделевич. – [5-е изд.] – М. : МЕД-пресс-информ, 2005. – 432 с.

Мясищев В.Н. Психология отношений. Избранные психологические труды / В.Н. Мясищев. – М.; Воронеж, 1998. – 362 с.

Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства / Г.К. Ушаков. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Медицина, 1987. – 304 с.

Шапиро Д. Невротические стили / Д.Шапиро. – М. : Институт общегуманитарных исследований, 1998. – 198 с.

Lipowski Z.J Psychological reaction to physical illness / Z.J. Lipowski // Canadian Medical Association Journal. – 1983. – V.128. – P. 1069–1072.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-21

Як цитувати

Максименко, К. (2017). Загальна характеристика психологічної специфіки непсихотиних особистісних розладів (по МКБ-10). Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p