Гуманістичний підхід у клієнт-центрованій та раціо- нально-емоційній поведінковій терапіях

Автор(и)

  • О.В. Осика

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

К.Роджерс, А.Елліс, клієнт-центрована терапія, раціонально-емоційна поведінкова терапія, гуманістичний підхід, емпатія, конгруентність, когніції, почуття, поведінка.

Анотація

У статті розглянуто особли-
вості застосування гуманістичного підходу в клієнт-центрованій терапії
К.Роджерса та раціонально-емоційній поведінковій терапії А.Елліса.
Представлено дослідження зарубіжних і вітчизняних психологів за
проблемами клієнт-центрованої терапії та раціонально-емоційної пове-
дінкової терапії. Два напрямки створюються у другій половині ХХ сто-
ліття у США. Як напрямок гуманістичної психотерапії клієнт-центро-
ваний підхід і раціонально-емоційна поведінкова терапія розділяють
наступні основоположні принципи: 1) безумовне прийняття особистості
й відмова від оцінювання. Особистість унікальна, складна, історична,
тому вимірювання її за одним чи декількома критеріями відносне й не-
коректне; 2) довіра до клієнта базується на його щирості, здібності само-
стійно розвиватися й змінюватися; 3) відмова при взаємодії з клієнтом
від інтерпретацій, керівництва його діями, від авторитарної моделі. Те-
рапевтичні відношення базуються на основі співпраці, індивідуальній
відповідальності; 4) події, переживання минулого не зумовлюють роз-
виток особистості. Події минулого стають предметом обговорення, коли
у клієнта виникають хворобливі почуття в теперішньому. Реалізуються
гуманістичні принципи в клієнт-центрованій терапії та в раціонально-
емоційній поведінковій терапії по-різному. Це обумовлено концепту-
альними основами методів К.Роджерса й А.Елліса. Акцент зроблено на
відмінностях у даних психотерапевтичних підходах: основні поняття,
мета корекції, позиції психолога та клієнта, структура та етапи про-
тікання корекційного процесу, психотехніки. Корекційний процес за
К.Роджерсом спрямовано на емоційні аспекти та почуття клієнта; за
А.Еллісом – на когніції, почуття та поведінку клієнта.

Посилання

Осипова А.А. Общая психокоррекция /А.А.Осипова.– М. : ТЦ «Сфера», 2000. – 512 с.

Роджерс К. Клиентоцентрированный / человекоцентрированный подход в психотерапии / К.Роджерс // Вопросы психологии. – 2012. – № 6. – С.70–81.

Ромек Е.А. Клиентоцентрированный подход и рациональноэмоциональная поведенческая терапия (Если бы на стуле К.Роджерса сидел А.Эллис…) / Е.А.Ромек // Вопросы психологии. – 2012. – № 6. – С.87–95.

Эллис А. Гуманистическая психотерапия: рациональноэмоциональный подход / Альберт Эллис. – СПб. : Сова; М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 272 с.

Эллис А. Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапии / А.Эллис, У.Драйден. – СПб. : Речь, 2002. – 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

Осика, О. (2017). Гуманістичний підхід у клієнт-центрованій та раціо- нально-емоційній поведінковій терапіях. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p