Психопрофілактика алкогольної залежності в юнацькому віці

Автор(и)

  • Н.С. Славіна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

психопрофілактика, алкогольна залежність, девіантна поведінка, девіація, адитивна поведінка.

Анотація

Акцентовано увагу на головних аспектах психопрофілактич-
ної роботи по зниженню алкогольної залежності юнаків. Констатовано,
що алкоголізм – це вид девіантної поведінки, який відносять до ади-
тивного типу девіацій, зокрема класифікують як хімічну залежність.
З’ясовано, що дослідження алкоголізму як виду девіантної поведінки
здійснювалось в різних наукових концепціях вітчизняними та зарубіжними методами (психоаналіз, когнітивний та гуманістичний підходи),

які по-різному описують поняття «девіація», «адикція», «алкогольна
залежність», і вбачають її сутність в різних механізмах, формах і реак-
ціях. Показано, що у підлітків та юнаків з проявами адиктивної пове-
дінки переважає редукція збудження, що не дозволяє їм досягти опти-
муму активації. Алкоголь бере на себе роль додаткового « допінгу »,
який дозволяє підвищити рівень активації. Встановлено, що у системі
активації юнаків з адиктивною поведінкою присутня дискордатність,
яка пов’язана з тим, що стан активації суб’єктивно розцінюється як не-
прийнятний, як «поганий». Стверджується, що опис механізму дискор-
дантності в системі активації є новим, уточнюючим дані про схильність
адиктів до пошуку нових вражень. В контексті теорії соціалізації – до
девіантної поведінки схильні люди, соціалізація яких проходила в умо-
вах заохочення або ігнорування окремих елементів такої поведінки (на-
силля, аморальність).

Посилання

Апетик Н.М. Вплив несприятливого сімейного оточення на девіантну поведінку підлітків / Н.М. Апетик // Психологія на перетині тисячоліть: зб. наук. праць Ін-т. психол. ім. Г.С. Костюка АПН України: в 3 т. – Вид.2. – К. : Гнозис, 1999. – Т.1. – С.58–65.

Беличева С.А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева. – М. : Просвещение, 1999. – 421 с.

Бурмака Н.П. Личностные факторы формирования алкогольной аддикции / Н.П. Бурмака // Вісник Харків. ун-ту. – Серія Психологія, 2002. – С. 26–29.

Бурмака Н.П. Особенности ранних воспоминаний подростков с алкогольным аддиктивным поведением / Н.П. Бурмака // Актуальные вопросы сексологии и медицинской психологии. – Харьков : ХМАПО, 2002. – С. 41–47.

Губенко О. Проблеми профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму: методологічні аспекти / О. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – С. 33–35.

Девіантна поведінка молоді та алкоголізм / під ред. О.М. Бандурка, В.О. Тюріна, О.І. Федоренко. Основи психології і педагогіки: підруч. – X., 2003. – С.243–256.

Максимова Н.Ю. Алкоголь: вживання і зловживання / Н.Ю. Максимова // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №3. – С. 23–27.

Ткач Б.М. Основні напрямки психопрофілактики адиктивної поведінки та робота з практично здоровою молоддю / Б.М. Ткач // Проблеми загальної та педагогічної психології / за ред. С.Д. Максименка. – К., 2004. – №1. – С. 309–315.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-21

Як цитувати

Славіна, Н. (2017). Психопрофілактика алкогольної залежності в юнацькому віці. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p