Біхевіоризм, гештальт-психологія та структурний підхід Вундта

Автор(и)

  • С.Д. Максименко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

біхевіоризм, поведінка, гештальт-психологія, гештальт-психологи, структурний підхід Вундта, структурна психологія, засновник, розвиток, свідомість, образ.

Анотація

Констатовано, що філософія прагматизму спричинила по-
яву в американській психології біхевіоризму, або науки про поведінку.
Показано, що поведінка, на думку біхевіористів, формується в результаті
неусвідомлюваного добирання фізичних рухів як реакцій на стимули. За-
значено, що Скіннер відкидає міркування щодо стадіальності розвитку і,
на відміну від Е. Еріксона, пояснює життєві кризи змінами в оточенні,
які ставлять індивіда в ситуацію, коли його набір поведінкових реакцій
виявляється неадекватним для отримання підкріплення. З’ясовано, що
біхевіоризм розглядає зміни абсолютно відкидаючи розвиток. Проаналі-
зовано, що на противагу біхевіористам, німецькі психологи (М. Вертгей-
мер, В. Келер, К. Коффка, К. Левін) на підставі спеціальних досліджень
висунули програму вивчення психіки з точки зору цілісних структур –
гештальтів (образів, форм), де образ і форма відображеного предмета –
функціональна структура, яка, відповідно, до дії її законів упорядковує
розмаїття окремих відображених явищ. Встановлено, що застосування
принципу цілісності в психологічних дослідженнях дало змогу вивчити
важливі психічні властивості відображення і його продуктів образів, а
саме: константності, структурності, залежності сприймання образу пред-
мета («фігури») від його оточення («фону») тощо. Було вивчено роль сен-
сорного образу в організації рухової дії, а побудова цього образу здійсню-
валася через особливий психічний акт – «інсайт» – миттєве охоплення
відношень у відображуваній ситуації.
Встановлено, що важливим досягненням гештальт-психології було від-
криття законів образів: а) тяжіння частин до створення симетричного цілого,
б) групування частин за принципом максимальної простоти, рівноваги; в)
«прегнантності» – прагнення психічного феномена набути визначеної, чіткої
і завершеної форми. Показано, що для гештальт-психологів сутність розви-
тку полягає у прагненні завершити (гармонізувати) гештальт, який, проте,
ніколи не може бути завершеним, що й зумовлює нескінченність розвитку.

Посилання

Максименко С.Д. Генетическая психология / С.Д. Максименко. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2000. – 319 с.

Максименко С.Д. Генетическая психология: проблемы и перспективы / С.Д. Максименко // Журнал практикующего психолога. – 1998. – № 4.

Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. – К. : Форум, 2000. – 543 с.

Максименко С.Д. Історія психологічного аналізу / С.Д. Максименко // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 3–4. – С. 39–46.

Максименко С.Д. Методологические аспекты психологии обучения / С.Д. Максименко // Психология. – 1988. – Вып. 31. – С. 3–10.

Эриксон Э. Детство и общество / Э.Эриксон . – СПб. : Университетская книга, 1996. – 592 с.

Watson J.B. Behaviorism / J.B. Watson. – London : Regan Paul. Trench Traubner, 1931.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-18

Як цитувати

Максименко, С. (2017). Біхевіоризм, гештальт-психологія та структурний підхід Вундта. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p