Результати впровадження тренінгової програми психологічної допомоги керівникам щодо успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах

Автор(и)

  • А.В. Вознюк

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

тренінг, інтерактивні техніки, керівники освітніх організацій, освітній округ, управління педагогічними працівниками, психологічна готовність керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах.

Анотація

У статті представлено
аналіз ефективності впровадження тренінгової програми психологіч-
ної допомоги керівникам щодо успішного управління педагогічними
працівниками в освітніх округах. Описано завершальну частину тре-
нінгу, що мала на меті узагальнення та закріплення учасниками тре-
нінгу набутих під час навчання нових знань і первинних умінь, підве-
дення підсумків роботи тренінгу. Розкрито результати використання
тестових завдань для визначення рівня засвоєння нових знань учас-
никами тренінгу щодо успішного управління педагогічними праців-
никами в освітніх округах. Проаналізовано особливості застосування
творчого проекту з метою встановлення ступеня оволодіння учасника-
ми тренінгу первинними уміннями застосовувати інноваційного під-
ходу до управління педагогічними працівниками в освітніх округах.
Встановлено ступінь ефективності роботи тренінгової програми за до-
помогою аналізу змістовного наповнення тренінгу професійно-управ-
лінським потребам керівників освітніх організацій та їх психологіч-
ній допомозі щодо управління педагогічними працівниками в освітніх
округах; найбільш актуальних питань та методів роботи під час про-
ведення тренінгу.

Посилання

Вознюк А. В. Модель психологічної підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах / А. В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2015. – Т. I : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2015. – Вип. 42. – С. 44–48.

Вознюк А. В. Умови формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах / А. В. Вознюк // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткаліч. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – № 2 (8). – С. 43–48.

Вознюк А.В. Специфіка використання інтерактивних технік для психологічної допомоги керівникам освітніх організацій щодо успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах / А. В. Вознюк // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2015. – №1. – С. 50–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-23

Як цитувати

Вознюк, А. (2017). Результати впровадження тренінгової програми психологічної допомоги керівникам щодо успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p