Ризики порушення якості подружнього життя

Автор(и)

  • О.В. Ганкевич

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

негативний вплив, дестабілізуючі фактори, задоволеність шлюбом, спільне дозвілля, рівень задоволеності, традиції, рівень урівноваженості, поінформованість у справах.

Анотація

Роз-
глядаються ті ризики, які стають ключовими моментами при зростанні
подружньої незадоволеності. Проаналізовано міру впливу негативних
чинників та фактори, які сприяють підвищенню задоволеності подруж-
нім життям. Встановлено, що фактори, які при неспрятливих умовах
можуть суттєво погіршити відносити в сім’ї: високий рівень конфлік-
тності та агресії; низький рівень урівноважності та поінформованості
у справах один одного; незадовільний розподіл ролей в сім’ї (який не
задовольняє хоча б одного з її членів); відсутність спільного відпочин-
ку, традицій, романтичності в стосунках та низький рівень відвертості
в сексуальній сфері.
Метод рекурсивного аналізу дав можливість встановити, що на про-
ведення спільного дозвілля впливає поінформованість у справах між
подружжям та емоційна агресія у дружини. Чинниками, які сприяють
тому, що чоловік вважає себе головою родини, є те, що жінка сприймає
та погоджується з гендерною роллю чоловіка та при цьому виконує роль
дружини. Для того, щоб жінка вважала чоловіка головою родини, необ-
хідно, щоб вона була задоволена матеріальним становищем і проведен-
ням спільного дозвілля, а також демонструвала низький рівень агресії.
На адаптованість у чоловіків впливають активний відпочинок, експре-
сивність. На адаптованість у жінок суттєвий вплив мають орієнтація чо-
ловіка на активний відпочинок, оцінка контролю в сім’ї.

Посилання

Андреева Т. В. Психология семьи: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Т. В. Андреева. [3-е изд.]. – СПБ. : Питер, 2014.– 336 с.

Калмыкова Е. С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни / Е. С. Калмыкова // Вопросы психологии. – 1983. – № 3. – C. 83–89.

Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: учеб. пособие / О. А. Карабанова. – М. : Гардарики, 2008. – 320 с.

Куницына В. Н. Межличностное общение учеб. для вузов / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – CПб. : Питер, 2001. – 544 с.

Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. Н. Н. Посысоева. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 328 с.

Психология семейных отношений: психология семейных отношений [учебное пособие по психологическому консультированию. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы] / ред. Д. Я. Райгородский. – Самара: издательство Дом БАХРАХ-М, 2008. – 736 с.

Сатир В. Психотерапия семьи / В. Сатир. – СПб. : «Речь», 2000. – 78 с.

Сысенко В. А. Супружеские конфликты / В. А. Сысенко. – М. : Мысль, 2006. – 235 с.

Шнейдер Л. Б. Сімейна психологія: Навчальний посібник для ВУЗів / Л. Б. Шнейдер. – М. : Академічний проект, 2008. – 736 с.

Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – [4-е изд.]. – СПб. : Питер, 2009. – 672 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-15

Як цитувати

Ганкевич, О. (2017). Ризики порушення якості подружнього життя. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p