Детермінанти і вплив молодіжного безробіття на адаптаційні можливості особистості (за результатом аналізу іноземних джерел)

Автор(и)

  • М.С. Корольчук
  • В.Г. Пасічна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

детермінанти, вплив, молодіжне безробіття, адаптивні можливості, особистість.

Анотація

Встановлено, що актуалізують проблему безро-
біття у молоді, у першу чергу, такі детермінанти як: фінансова неста-
більність; розбалансованість ринку праці; невідповідність між освітою
і вимогами професії та роботодавця до особистості; низький темп розви-
тку економіки; диспропорція, особливо у малорозвинених країнах, між
швидким зростанням населення за рахунок молодих людей і низьким
рівнем їхнього працевлаштування.
Доведено, що безробіття молоді має не тільки сьогоденні економіч-
ні наслідки, але і соціальні, психологічні, політичні, що становить за-
грозу майбутньому. Збитки від наслідків безробіття молоді виявляють-
ся у девіантній і деліквентній поведінці у суспільстві із загостренням
злочинності, алкоголізму, наркоманії, у суттєвому зниженні адаптив-
них можливостей особистості, що зумовлює високий рівень нервово-
психічної напруги, супроводжується негативними астенічними емоці-
ями, зниженням самооцінки, зневірою у майбутнє, депресією, іншими
дезадаптивними розладами і виникненням нових та загостренням хро-
нічних захворювань.
Визначено, що безробіття впливає на адаптаційні можливості люди-
ни за аналогією інших стресових подій. Учені порівнюють адаптивний
процес тривалого безробіття з тим, що відбувається з людьми у в’язниці
або в лікарнях і негативно впливає на самоактуалізацію, підвищуючи
імовірність інших несприятливих стресових подій та суттєво знижує со-
ціальні ресурси адаптації, й, у цілому, адаптивні можливості особистості.
З’ясовано, що досвід США, Великобританії, Франції і німецької
моделі навчання та практичної підготовки потребує адаптації до кон-
кретних соціально-економічних умов рівня розвитку окремих країн.
Розв’язання проблеми безробіття може перетворитись в систему соці-
ального захисту, забезпечуючи перепідготовку і працевлаштування за-
вдяки наближенню та поєднанню освіти і роботи, а також наданням мо-
лодіжних гарантій персонально кожній молодій людині, яка пов’язана
з навчанням або роботою.

Посилання

Banks M. H. Unemployment and the risk of minor psychiatric disorder in young people: cross-sectional and longitudinal eviden ce / M.H. Banks, P.R. Jackson// Psychol. Med. – 1982. – Р. 89–98.

Banks M. H. Youth unemployment: social and psychological perspectives. Department of Employment Research Paper / M.H. Banks, P. Ullah // London: HMSO. – 1987. – Р. 75– 98.

Burchell B. Who is affected by unemployment? Job insecurity and labour market influences on psychological health / B. Burcell // Unemployment and social change. – Oxford: Blackwell, 1994. – Р. 145–162.

Ferman L. Economic deprivation, social mobility and mental health / L. Ferman, J. Gardner // Mental health and the economy. Kalamazoo, Michigan: WE Upjohn Institute for Employment Research, 1979. – Р. 175–182.

Fox A. J. Socio-demographic consequences of unemployment: a study of changes in individuals’ characteristics between 1971 and 1981 / A. Fox // London: City University, Social Statistics Research Unit, mimeo, 1986. – Р. 345–362.

Gaffikin F. The new unemployed: joblessness and poverty in the market economy / F. Gaffikin, M. Morrisey // London and New Jersey: Zed Books, 1992. – Р. 745–762.

Hammer T. Unemployment and use of drug and alcohol among young people: a longitudinal study in the general population. / T. Hammer // 1992. – Р. 71–81.

Lawlor J. Monthly unemployment statistics: maintaining a consistent series. Employment / J. Lawlor // Gazette 1990; December. – Р. 601–608.

Lee A. J. Alcohol consumption and unemployment among men: the Scottish Heart Health Study / A.J. Lee, I.K. Crombie, W.C. Smith // 1990. – Р. 56–70.

Power C. Employment and drinking in early adulthood: a longitudinal perspective. / C. Power, V. Esthaugh // 1990. – Р. 487–494.

Sinfield R A. What unemployment means / R.A. Sinfield // Oxford: Martin Robertson, 1981. – Р. 243–252.

Tiggeman M. The effects of unemployment on mood, selfesteem, locus of control and depressive effect of school leavers / M. Tiggeman, A. Winefield // Occup. Psychol. 1984; p. 33–42.

Warr P. B. Adapting to the unemployed role: a longitudinal investigation. / P. Warr, P. Jackson // Soc Sci. Med 1987. – Р. 1219–1224.

Warr P. B. Job loss, unemployment and psychological wellbeing / P.B. Warr // New York: Plenum Press, 1984. – Р. 219–224.

Westergaard J. After redundancy: the experience of economic insecurity / J. Westergaard, I. Noble, A. Walker // Cambridge: Polity Press, 1989. – Р. 195–222

Winefield A. H. Psychological concomitants of satisfactory employment and unemployment in young people / A.H. Winefield, M. Tiggeman, R.D. Goldney // Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1988. – Р. 125–132.

Winefield A. H. The psychological impact of unemployment and unsatisfactory employment in young men and women: longitudinal and cross-sectional data / A.H. Winefield, M. Tiggeman, R.D. Goldney // 1991. – Р. 473–480.

www.economist.com/printed/2013-04-27 Stephen, M. G. The psychology of competition: a social comparison perspective [Electronic resource] / M. Stephen, A. Tor, M. Tyrone // Perspectives on psychological science/ – 2013 – 8 (6)/ P. 634– 650 – Access mode: http://pps.sagepub.com/content/8/6/634.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-14

Як цитувати

Корольчук, М., & Пасічна, В. (2017). Детермінанти і вплив молодіжного безробіття на адаптаційні можливості особистості (за результатом аналізу іноземних джерел). Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p