Структура та типологічні особливості релігійності студентів

Автор(и)

  • О.І. Кузнецов

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

релігійність, віра у паранормальне, релігійні уявлення.

Анотація

Представлено результати наукового аналізу психологічних
визначень релігійності, показано факторну структуру релігійності, її
Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
260
типологічні особливості. Доведено, що студентський вік є сенситивним
періодом розвитку психологічних компонентів релігійності, тому ви-
вчення змісту і структури релігійності у студентів набуває особливого
значення.
Показано факторну структуру релігійності, яка представлена та-
кими факторами: «Віра у паранормальні явища», «Релігійна само-
свідомість», «Афективний компонент релігійності», «Когнітивний
компонент релігійності», «Релігійність як регулятор моральності у сту-
дентському віці».
Визначено типологічні особливості релігійності, які характеризу-
ються такими профілями: 1) «Помірна релігійність» (помірний рівень
традиційної релігійної віри, віри у пси-здібності, віри у чаклунство, віри
в екстраординарні форми життя, віри у передбачення, низькі показники
забобонності та віри у спіритизм); 2) «Низька релігійність» (найнижчі
показники традиційної релігійної віри, віри у пси-здібності, віри у ча-
клунство, забобонності, віри у спіритизм, віри в екстраординарні форми
життя, віри у передбачення); 3) «Раціональна релігійність» (середньо-
високі показники традиційної релігійної віри, віри у пси-здібності, віри
у чаклунство, низькі показники забобонності, найвищі показники віри
у спіритизм, вищі за середні показники віри в екстраординарні форми
життя, віри у передбачення); 4) «Містична релігійність» (високі показ-
ники традиційної релігійної віри, віри у чаклунство, середньо-високі
показники віри у пси-здібності, високі показники забобонності, віри у
спіритизм, віри в екстраординарні форми життя та віри у передбачення).

Посилання

Войновская О.А. Психологические особенности личностной религиозности / О.А. Войновская : дисс... канд. психол. наук: 19.00.01.– Одесса, 2007. – 220 с.

Го ловина Е. Ю. Духовный интеллект как детермінанта моральной ответственности личности / Т. Б. Хомуленко, К. И. Фоменко, Е. Ю. Головина // Теорія і практика управління соціальними системами: щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2014. – №4. – С. 51–58.

Григорь ев Д. С. Адаптация и валидизация шкалы веры в паранормальное / Д. С. Григорьев // Социальная психология и общество. – 2015. – Т.6, № 2. – С. 132–145.

Джеймс У. М ногообразие религиозного опыта / У. Джеймс; Пер. с англ. – М. : Наука, 1993. – 432 с.

Крупська О.І. Релігійні уявлення та особливості їх формування в студентської молоді /О.І. Крупська // Психологічні перспективи. – Вип. 16, 2010. – С. 125–132.

Лобовик Б. А. Рел игиозное сознание и его особенности / Б. А. Лобовик. – К. : Наукова думка, 1986. – 247 с.

Мягков И. Ф. Тест « Психологический анализ уровня индивидуальной религиозности» / И. Ф. Мягков, Ю. В. Щербатых, М. С. Кравцова // Психологический журнал. – 1996. – Т.10, № 6. – С. 120–122.

Психологія. З викладом основ психології релігії / Під ред. о. Юзефа Макселона; Пер. з польс. Т. Чорновіл. – Львів : Свічадо, 1998. – 320 с.

Chaim W. Koncepcje rozwoj u religijnego / W. Chaim // Studia z psychologii rozwoju. – Kraków : TN PAT, 2004. – S. 213–254.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-14

Як цитувати

Кузнецов, О. (2017). Структура та типологічні особливості релігійності студентів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p