Копінг у подоланні життєвих труднощів

Автор(и)

  • Я.Є. Ляшин

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

копінг, складна життєва ситуація, особистість, індивідуальні особливості, опанування, адаптація, копінг-стратегії, стрес, вікові особливості.

Анотація

Констату-
ється, що в даний час у зарубіжній психології є три основні підходи до
вивчення копінгу. Це теорія Н.Хаан і Т.Кроубера, де копінг розгляда-
ється як специфічний его-процес, теорія Моуза, який стверджував, що
копінг є відносно стійкою характеристикою особистості, а також когні-
тивно-феноменологічна теорія опанування стресу Лазаруса і Фолкман,
які вивчали питання ментального конструювання концепта загрози при
зіткненні зі стресором.
Зазначено, що бракує досліджень, в яких здійснюється системати-
зація різних аспектів вивчення копінгу.
Показано основні класифікації копінг-стратегій, зокрема Ч.Кар-
вера, Р.Муса і А.Білінгза, С.Хобфол, А.В.Лібіної та ін.
Вказано на те, що в даний час немає єдиного визначення поняття
«копінг», подано ряд запропонованих сучасними вченими визначень.
Розглядається питання розмежування понять «копінгу» і «психо-
логічного захисту». Стверджується, що більшість дослідників виділяє
такі основні ознаки копінгу як усвідомленість і спрямованість на склад-
ну життєву ситуацію, на її вирішення, тобто адекватність складній жит-
тєвій ситуації.
Вказано на неоднакову ефективність різноманітних копінг-страте-
гій, зазначено, що в більшості випадків, найвищою є ефективність про-
блемно-орієнтованого копінгу.
Розглядається зв’язок між різними копінг-стратегіями та психоло-
гічним благополуччям особистості.
Зазначено, що копінг-поведінка змінюється з віком. Позитивною
динамікою вважається збільшення в копінг-репертуарі особистості
кількості продуктивних (орієнтованих на дії з вирішення складної жит-
тєвої ситуації) і зменшення кількості непродуктивних стратегій.
Розглянуто також питання групового та сімейного копінгу, впливу
гендерних факторів на репертуар копінг-стратегій.

Посилання

Либина А.В. Совладающий интеллект / А.В.Либина. – М. : Эксмо, 2008. – 398 с.

Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения: современное состояние, проблемы и перспективы / Т.Л.Крюкова // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова. – Серия «Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика». – 2008. – №4. – С. 147–153.

Александрова Л.А. Связь механизмов психологических защит и совладания с акцентуациями характера, типом тем перамента, эмоциональной компетентностью и агрессив но стью / Л.А.Александрова, В.П.Михайлова, Н.И.Корытчен кова, Т.И.Кувшинова // Вестник Кемеровского государственного университета. – Серия «Психология», 2008. – №4. – С. 75–83.

Войцеховська О. Сучасні напрями досліджень копінг-стратегій особистості / О. Войцеховська, Г. Закалик // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2016. – №2. – С. 95–104.

Compas B.E. Coping with stress during childhoodand adolescence: problems, progress, and potential in theory and research / B.E. Compas, J.K. Connor-Smith, H. Saltsman, A.H. Thom sen, M.E.Wadsworth // Psychological Bulletin. – 2001. – Vol.127, №1. – P. 87–127.

Кружкова О.В. Психологическая защита и совладание: феноменологическое соотношение и структура / О.В.Кружкова // Вестник Ленинградского университета им. А.С.Пушкина. – 2012. – т.5, №5. – C. 36–47.

Рассказова Е.И. Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, методы и перспективы : [Электронный ресурс] / Е.И.Рассказова, Т.О.Гордеева // Психологические исследования. – 2011. – №3(17). – Режим доступа : <http://psystudy.ru/ index.php/num/2011n3-17/493-rasskazova-gordeeva17.html>.

Агазаде Н. Копинг-стратегии во время кризиса : [Электронный ресурс] / Н.Агазаде // Медицинская психология в России: па : <http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/ 2012_1_12/nomer/nomer01.php>.

Родіна Н. В. Статево-рольова ідентичність особистості та особливості подолання стресу в ситуаціях загрози самоактуалізації / Наталія Володимирівна Родіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №1. – С. 32–37.

Корнієнко І.О. Копінг-поведінка особистості в стресових ситуаціях у процесі розвитку сімейних відносин / І.О. Корнієнко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – №1. – С. 39–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-24

Як цитувати

Ляшин, Я. (2017). Копінг у подоланні життєвих труднощів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p