Емпіричне дослідження співвідношення соматичного захворювання і психічних станів.

Автор(и)

  • К.С. Максименко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

соматичне захворювання, психічний стан, пацієнт, кореляційні зв’язки, переживання, емоційний стан.

Анотація

Викладено результати ем-
піричного дослідження співвідношення соматичного захворювання і
психічних станів. На підставі першого етапу нашого емпіричного дослі-
дження було встановлено: пацієнти з соматичним діагнозом, пережи-
вають у своїй більшості, психічні стани по астенічному типу; емоційні
стани, які супроводжують соматичні захворювання, не мають прямого
відношення до конкретного діагнозу і в цьому сенсі можуть вважати-
ся неспецифічними; пацієнти з соматичним діагнозом схильні більш
уважно ставитися до власних емоційних станів, більш чітко диферен-
ціюючи їх, що свідчить про більшу значимість цих станів, порівняно з
практично здоровими людьми.
Показано, що в групі норми всі кореляційні зв’язки знаходяться
приблизно на тому ж рівні. Встановлено, що при соматичних захворю-
ваннях спостерігається різна інтенсивність і різні рівні взаємодії: одні
кореляційні зв’язки посилюються, інші – згасають. Доведено, що в разі
захворювання відбувається переструктурування, зміна інформаційних
і енергетичних компонентів стану. Відзначено, що соматичне захворю-
вання не прямо моделює відповідні стану, а процес тут є складним і опо-
середкованим. Досліджено, що зміни відбуваються в самих станах (в їх
окремих складових), і вже потім відбувається утворення нових форм пе-
реживань станів, а не станів як таких. Встановлено, що низький коефіці-
єнт конкордації і незначні коливання суми рангових показників говорять
про досить широкий спектр змістовних нюансів переживань психічних
станів як здоровими, так і людьми з соматичними захворюваннями.

Посилання

Айвазян Т. А. Изучение диагностических возможностей цветового теста у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями / Т. А. Айвазян, В. П. Зайцев, И. А. Таравкова // Психологический журнал. – 1989. – Т.10. – № 3. – С. 106–110.

Воропаев Е.П. «Ценностные ориентации» Шварца и «Цветовые предпочтения» Люшера: возможности соотнесения / Е.П. Воропаев, В.А. Мединцев // Журнал практикующего психолога. – 2011. – Вып.18. – С. 102–117.

Прохоров А.О. Системный анализ психического состояния состояний / А.О. Прохоров // Психология состояний. Хрестоматия / Составители Т. Н. Васильева и соавт.; Под ред. проф. А.О. Прохорова. – М. : ПЕР СЭ; СПб. : Речь, 2004. – С. 141–153.

Шварц Л.А. Изменения цветоощущения в эмоциональных состояниях / Л.А. Шварц // Проблемы физиологической оптики. – М., 1948. – т. 6. – С. 314–320.

Эткинд А. М. Опыт теоретической интерпретации семантического дифференциала / А. М. Эткинд // Вопросы психологии. – 1979. – № 3. – С. 17–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-16

Як цитувати

Максименко, К. (2017). Емпіричне дослідження співвідношення соматичного захворювання і психічних станів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p