Валеоустановка в зв’язку з копінг-стратегіями та захисними механізмами особистості

Автор(и)

  • Ю.І. Фельдман

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

валеоустановки, копінг-стратегії, психологічний захист.

Анотація

Представлено результати вивчен-
ня зв’язку типів валеоустановки, копінг-стратегій і психологічних за-
хистів особистості, факторної структури, яка відображає місце валеоус-
тановки в засобах подолання труднощів.
У дослідженні показано позитивні зв’язки ресурсного типу валео-
установки з більш адаптивними копінг-стратегіями, його негативні
зв’язки з психологічними захистами. Маніпулятивний тип валеоуста-
новки пов’язаний з найменш адаптивними копінг-стратегіями, най-
більшою кількістю психологічних захистів. Дефіцитарний тип валео-
установки позитивно пов’язаний з копінгом дистанціювання, пошуку
соціальної підтримки, запобігання, негативно – з позитивною переоцін-
кою. Підтримуючий тип валеоустановки позитивно корелює з копінгом
пошуку соціальної підтримки.
У структурі психологічних механізмів подолання труднощів ре-
сурсний тип валеоустановки відіграє позитивну роль у конструктивних
формах подолання складних життєвих ситуацій, усі інші типи валеоус-
тановки обтяжуються менш адаптивними копінгами та низкою психо-
логічних захистів.

Посилання

Андрушко Я.С. Психологічні захисти у структурі Я-концепції / Я.С. Андрушко // Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія», 2012. – № 1032. – С. 6–9.

Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразовывание ситуаций и психологическая защита / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 1. – С. 3–18.

Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. Часть 1: «Coping stress» и теоретические подходы к его изучению / В.А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27. – № 1. – С. 122–133.

Васильева О. С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / О. С. Васильева, Ф.Р. Филатов. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 352 с.

Вассерман Л.И. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля / Л.И. Вассерман, О.Ф. Ерышев, Е.Б. Клубова. – СПб. : Издательство : СПбНИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2005. – 50 с.

Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с. : ил. – (Серия «Практикум»).

Крюкова Т.Л. Человек как субъект совладающего поведения / Т.Д. Крюкова // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29. – № 2. – С. 88–95.

Крюкова Т.Л. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк // Журнал практического психолога. – М., 2007. – № 3. – С. 93–112.

Колчигіна А. В. Теоретичний аналіз досвіду наукового осмислення природи копінг-поведінки / А. В. Колчигіна // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – 2012. – Вип. 43. – Ч. 2. – С. 148–155.

Никольская И.М. Психологическая защита у детей / И.М. Никольская, P.M. Грановская. – СПб. : Речь, 2006. – 352 с.

Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 474 с.

Фельдман Ю.І. Розробка та апробація методики діагностики типів валеоустановки особистості / Ю.І. Фельдман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (48), Issue: 102, 2016. – Р. 56–60.

Шебанова В.І. Теоретичний аналіз копінг-поведінки у сучасних наукових дослідженнях / В.І. Шебанова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : Збірник наукових праць. – Херсон : ХНТУ, 2010. – №2(3). – С. 262–267.

Lazarus R.S. Coping theory and research: past, present, and future / R.S. Lazarus // Psychosom Med. – 1993. – № 55. – P. 234–247.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-10

Як цитувати

Фельдман, Ю. (2017). Валеоустановка в зв’язку з копінг-стратегіями та захисними механізмами особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p