Психолого-педагогічні технології впливу комплексної хореографічної підготовки на розвиток рухових здібностей юних акробатів

Автор(и)

  • О.В. Хуртенко
  • М.А. Шевчук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

психологічна готовність, педагогічні технології, юні спортсмени, акробати, тренувальні заняття, методика.

Анотація

Досліджено, що основне завдання трену-
вання, зокрема по підвищенню виконавської майстерності, полягає в
розвитку виразності і накопиченні запасу різноманітних рухових дій,
вирішується за допомогою хореографічної підготовки.
Проаналізовано, що на сучасному етапі розвитку спортивної акро-
батики для досягнення високих спортивних результатів спортсменам
потрібна не тільки належна фізична підготовка і висока технічна май-
стерність при виконанні складних рухових дій, а також музикальність,
хореографічність, виразність і артистичність, що виховується за допо-
могою хореографічної підготовки. Хореографічна підготовка акробатів
є частиною навчально-тренувального процесу, яка спрямована на вихо-
вання рухової культури, накопичення великого запасу різноманітних
рухових дій і розширення арсеналу виразних засобів.
Розроблено методику тренувальних занять з юними акробатами, в
основу якої були покладені загально – педагогічні принципи і принципи
спортивного тренування: свідомості й активності, наочності, доступнос-
ті, поступовості, безперервності і систематичності. При виборі засобів
комплексної хореографічної підготовки враховувався вік спортсменів,
рівень їх фізичної підготовленості, специфіка даного виду спорту, а та-
кож вплив на розвиток всіх, необхідних в спортивній акробатиці, ру-
хових здібностей. Особливістю авторської методики є музичні компози-
ції на основі народного танцю і рухові зв’язки, що складаються з двох,
трьох вправ, а також спеціальні комплекси вправ, які дозволяють ефек-
тивно розвивати основні рухові здібності.
Зроблено висновок щодо отриманих показників результатів дослі-
дження рухових здібностей спортсменів контрольної та експеримен-
тальної груп на двох етапах дослідження.

Посилання

Аракчеев В.И. Психологическая подготовка акробатов высокой квалификации: методические рекомендации / В.И.Аракчеев. – М. : Комитет по физической культуре и спорту, 1983. – 47 с.

Компоненты структуры технической подготовки акробатов / Е. Садовски, В. Болобан, А. Масталеж, Т. Нижниковски // Теория и практика физ. культуры. – 2003. – N 9. – С. 19–23.

Малиновский С.К. Методики совершенствования специальной физической подготовки акробатов на этапе начальной спортивной специализации: автореф. дис. канд. пед. наук / С.К. Малиновский. – Хабаровск : ДВГАФК, 2003. – 23 с.

Чикалова Г.А. Спортивная хореография: учебно-методическая разработка / Г.А. Чикалова. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 35 с.

Шевчук М.А. Спортивний відбір акробатів на основі комплексної оцінки рухових здібностей: автореф. дис. канд наук з фізичного виховання і спорту / М.А.Шевчук. – Київ : 2015. – 20 с.

Шипиллина И.А. Хореография в спорте / И.А.Шипиллина. – Серия «Образовательные технологии в массовом и олимпийском спорте». – Ростов н/Д : «Феникс», 2004. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-27

Як цитувати

Хуртенко, О., & Шевчук, М. (2017). Психолого-педагогічні технології впливу комплексної хореографічної підготовки на розвиток рухових здібностей юних акробатів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p