Проблеми навчання та виховання ліворуких дітей

Автор(и)

  • Л.М. Чеканська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

навчання, виховання, ліворука дитина, амбідекстри, функціональна асиметрія мозку, психічний онтогенез, мислення, індивідуальний підхід.

Анотація

Проаналізовано неможливість урахування особливостей індиві-
дуально-психологічного розвитку лівшів, який залежить і від таких
об’єктивних факторів, як перевантаження класів учнями, жорсткі
рамки методики викладання навчальних дисциплін і ведення уроків,
високі вимоги не тільки до якості, але й до темпу засвоєння матеріалу.
Зазначено, що функціональна асиметрія в ліворуких менш виражена.
Крім того, мовні центри в ліворуких можуть знаходитись як у лівій, так
і в правій півкулі одночасно, а зорово-просторові функції, які звичайно
виконує права півкуля, може контролювати також ліва півкуля. Пока-
зано, що більш чіткий розподіл функцій у півкулях сприяє більш висо-
кому розвитку кожної з них, і з дорослішанням відбувається постійний
розвиток функціональної асиметрії мозку. Однак, у ліворуких дітей від-
значають менш чітку спеціалізацію в роботі півкуль головного мозку:
в них півкулі є не тільки більш автономними, але й менш жорстко вза-
ємодіють між собою. Зауважено, що при навчанні ліворуких дітей важ-
ливу роль відіграє позитивний емоційний фактор. Згідно з даними не-
йрофізіології, у формуванні негативних емоцій, таких як смуток, туга,
печаль, превалює діяльність правої півкулі, більш активної в лівшів.
Встановлено, що при розробці методик розвитку та навчання ліворуких
дітей необхідно орієнтуватися на правила їх психічного онтогенезу. Для
підвищення ефективності навчання ліворуких дітей необхідно якомога
частіше враховувати можливості правої образної півкулі, більш актив-
ної в ліворуких школярів. Доведено необхідність навчання, спрямо-
ваного на активацію не тільки вербального, а й образного компонента
мислення, а також необхідність розробки спеціальних психолого-педа-
гогічних підходів та їх врахування в роботі з дітьми – лівшами.

Посилання

Безруких М.М. Леворукий ребенок в школе и дома / Марьяна Михайловна Безруких. – Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 300 с.

Василенко І.Ю. Проблеми навчання дітей-лівшей і ліворких дітей в початковій школі / Ірина Юріївна Василенко // Актуальні проблеми психології. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 2005. – Т. 7. – Еколог. Психологія. – Вип.4. – С. 34–44.

Готовність дитини до навчання / Упоряд. : С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К. : Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.

Доброхотова Т.А. Левши / Т.А. Доброхотова, Н.Н. Брагина. – М. : Книга, 1994. – 232 с.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека / И.Ю. Кулагин, В.Н. Колюцкий. – М. : ТЦ Сфера, 2003. – 464 с.

Семенович А.В. Межполушарная организация психических процессов у левшей / Анна Владимировна Семенович. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 278 с.

Спрингер С. Левый мозг, правый мозг : Асимметрия мозга / С. Спрингер, Г. Дейч; Пер. с англ. – М. : Мир, 1983. – 256 с.

Чеканська Л.М. Психологічні особливості та адаптаційні можливості ліворуких дітей в учбовій діяльності : Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.М. Чеканська. – К., 2009. – 20 с.

Чуприков А.П. Мир леворуких / А.П. Чуприков, Е.А. Волков. – К. : Институт нейропсихологии А. Чуприкова, 2005. – 88 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-28

Як цитувати

Чеканська, Л. (2017). Проблеми навчання та виховання ліворуких дітей. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p